Allah'ın şefkatinden fazla şefkat ileri sürülmez, ne demektir?

Tarih: 24.08.2011 - 04:34 | Güncelleme:

Soru Detayı
"Allah'ın şefkatinden fazla şefkat ileri sürülmez." deniyor. Öyleyse Afrika'daki çocuklara şefkat etmeyip bir damla yağmur indirmeyen Allah'ın şefkatinden fazla şefkat edip yardım edeyim. - Allah onları bu duruma sokup yardım etmiyor, ben neden yardım edeyim?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Biz iman ediyoruz ki, Allah sonsuz adalet sahibidir ve asla kullarına zülmetmez. Ve Allah'ın şefkatinden fazla şefkat ileri sürülmez.

Afrika ve benzeri yerlerdeki açlık gibi sıkıntıların sebepleri pek çoktur. Bunların başında yabancı ve yerli zalimlerin sömürüsü gelir. Sonra insanların iç savaşları ve benzeri haksızlıklar var. Bire yerde insanlar umumî bir şeklide Allah’a karşı isyan ederse, onlara musibetler de umumunu kapsayacak şekilde gelir. Yaş-kuru beraber yanar. Bu husus kaderin bir cilvesidir ve imtihanın bir sırrıdır.

“Bir de öyle bir fitneden sakının ki o, içinizden yalnız zulmedenlere dokunmakla kalmaz, hepinize şamil olur. Biliniz ki Allah’ın cezalandırması şiddetlidir.”(Enfal, 8/25)

mealindeki ayette bu hususa işaret edilmiştir. Evet,

“İnsanların zulmettiği yerde kader adalet eder...”

"Allah’ın şefkatinden fazla şefkati ileri sürmeme” kaidesini bu gibi konularda kullanmak, onu amacına aykırı bir mecraya sevk etmek manasına gelir.

Evvela, her şeyde imtihan vardır, mazlum da zalim de fakir de zengin de imtihandadır. Allah’ın fakiri fakir yapması ona şefkat etmediği anlamına gelmez. Keza, bir katilin zalimane bir şekilde bir adamı öldürmesine engel olmaması, maktul olan kimseye şefkat etmediği anlamına gelmez. Eğer Allah herkesi zengin yapsaydı, kim zekatla, sadakayla, yardım etmekle imtihan olacaktı?!. Kim fakirliğe sabır göstermekle imtihan olacaktı?!.

Fakir sabırla mükellef olduğu gibi, zengin de şükürle mükelleftir. Mükemmel bir şükür ise, ancak fakire yardım etmekle tahakkuk eder.

Asr-ı saadetteki inkârcılar da sorudaki düşünceye paralel bir demagoji yapmışlardı. Kur’an’ın ilgili tasviri şöyledir:

“Onlara ne zaman: 'Allah’ın size lütfettiğinden, siz de muhtaçlar için harcayın.' denilse, kâfirler müminlere şöyle derler: 'Size kalsa Allah’ın dilediği takdirde bol bol rızıklandıracağı kimseyi doyurmak bizim mi işimiz? Siz, böyle ne sapık düşünürsünüz!'”(Yasin, 36/47).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun