Gece gündüz zikretmekten daha faziletli olan zikir rivayeti sahih mi?

Tarih: 09.02.2021 - 07:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İbni Abbas Radiyallah’ü Anh’dan rivayet edildiğine göre; bir kere İsrâfil Aleyhisselâm Muhammed Sallallâhü Aleyhi veselleme gelerek şöyle dedi:
“Ya Muhammed Sallallâhü Aleyhi vesellem her kim “Subhanallâhi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber. Ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Adede mâ alim Allâhu teâlâ ve zinete mâ alimAllâhu teâlâ ve mil emâ alimAllâhu Teâlâ” duasını bir kere söylerse Allah’ü Teâlâ ona beş haslet yazar. Bu kişi çok zikredenlerden yazılır. Bu tesbih ve zikirler kendisi için gece gündüz sürekli zikrinden efdal olur. Ayrıca kendisi için Cennet’te büyük bir ağaç olur. Kuru ağacın yaprakları döküldüğü gibi günahları kendisinden dökülür. O kişiye Rahmetiyle tecelli eder. Allah’ü Teâlâ her kime nazar etmişse artık ona azap etmez.”

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu rivayet için bk. Vahidi, el-vasît, 3/471; Alusi, Ahzab Suresi 41. ayetin tefsiri.

Hadisin sahih olup olmadığına dair bir “tashih”e rastlayamadık.

Bu hadisin senedindeki bazı raviler hakkında bilgi bulamadık.

Ayrıca, senedin sonlarında yer alan ve hadisi İbn Abbas’tan naklettiğini bildiren Dahhak b. Muzahim hakkında meçhul veya zayıf diyen hadis otoriteleri vardır. Özellikle bu hadisi rivayet ettiğini bildirdiği İbn Abbas ile asla görüşmediği, hatta hiçbir sahabi ile görüşmediği bildirilmiştir. (bk. İbn Hacer, Tehzib, 4/453)

Buna göre hadis sahih değildir.

Ancak bu rivayetin sahih olmadığını bilerek, İslam’ın emir ve yasaklarına da riayet ederek, bu şekilde dua etmenin elbette bir sakıncası yoktur.

İlave bilgi için tıklayınız:

İbadetlere vadedilen netice ve sevaplara kavuşmanın şartları ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun