Gece gelen sıvının meni mi yoksa mezi mi olduğunu bilmeyen kimseye gusül gerekir mi?

Tarih: 29.10.2006 - 23:48 | Güncelleme:

Soru Detayı
Sabah kalktığımda -gece rüya gördüm veya görmedim ikisi de oluyor- çamaşırımda sadece bir damla yaşlık görüyorum ve her zaman da boy abdesti alıyordum. Bazen arka arkaya üç-beş gün böyle olduğu oluyor; bıkkınlık geliyor inanın her gün bu sebepten dolayı abdest almaktan. Size bunu sormak istedim, sizce bu durumda boy abdesti almak lazım mı?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Rüyasında ihtilam olduğunu gören kimse çamaşırında herhangi bir şey görmezse gusül etmesi gerekmez.

Resulullah (asm.)'a:

"Bir kimse elbisesinde ıslaklık bulsa, ancak ihtilam olduğunu hatırlamasa yıkanması gerekir mi?" diye soruldu. Resulullah (asm):

"Evet gerekir." diye cevapladı. Sonra ihtilam olduğunu görüp de yaşlık göremeyen kimseden soruldu. Resulullah (asm):

"Ona gusül gerekmez." dedi.."(Ebu Dâvud, Taharet 95; Tirmizî, Taharet 82)

Yatağından uyanıp kalkan kimseler, ihtilâm olduğunu hatırladığı halde yatağında veya elbisesinde yaşlık görse, bunun menî mi yoksa mezi mi olduğunu bilmese, gusül abdesti gerekli olur. Vediy olduğuna kanaat getirirse gusül gerekmez.

Ayakta veya oturduğu yerde uyuyan kimse uyandığı zaman uzvunda böyle bir yaşlık görse, eğer bu yaşlığın meni olduğuna kanaati var ise veya uyumadan önce bu uzvu hareketsiz bir halde bulunmuş ise gusül abdesti gerekir. Fakat bu ıslaklığın meni olduğu kanaati bulunmaz da, cinsiyet uzvu daha önceden sertleşmiş durumda ise gusül abdesti lazım gelmez. Bu yaşlığın mezi olduğuna hükmedilir. Çünkü uzvun sertleşmiş durumda bulunması, mezinin çıkma belirtisidir.

Küçük abdestini bozan kimseden cinsiyet uzvu sertleşmiş olduğu halde meni gelse, yıkanması gerekir. Sertleşme olmayınca yıkanma gerekmez. Çünkü sertleşme, şehvetin varlığını gösterir (el-Fetâvâl-Hindiyye, I/14 15; İbn Âbidin, I/162,163 vd.; Mehmed Zihni, Ni'met-i İslâm, İstanbul, ty, s. 68 vd.; Kâmus Tercemesi, "Menî, Meziy ve Vediy" maddeleri Ö. Nasuhi Bilmen, Büyük İslâm İlmihali, İstanbul 1985, s. 89 vd.).

İlave bilgi için tıklayınız:

Meziden dolayı gusül gerekir mi ve namaza mani olur mu?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun