Evrimi tarafsız biçimde inceleyen hangi kitapların okunmasını önerirsiniz?

Evrimi tarafsız biçimde inceleyen hangi kitapların okunmasını önerirsiniz?
Tarih: 10.01.2022 - 09:12 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Evrimle ilgili yazılar yazarken kullandığınız kaynaklar nelerdir?
 - Evrimi tarafsız olarak ele alan ve okumamızı önerebileceğiniz kitapları yazar mısınız?
- Yabancı yazarların kitaplarından da yazarsanız çok sevinirim.  

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evrim tarafsız olarak anlatılmaz. Çünkü günümüzde evrim İlah yerine konuyor. Her şey evrim yapıyor deniyor. Allah devreden çıkarılıyor. Zaten esas tartışma da buradan başlıyor. Yoksa Allah’ı kabul etseler, Allah istediğini istediği şekilde yaratır. Ona mani bir hal yok ki.

Ama onlar ya insanı ilahlaştırıyorlar veya sebepleri. Onlara göre, her şey sebeplerle veya kendi kendine ya da evrimle oluyor. Bunun tarafsızı nasıl olur, siz söyleyin. Yani imanla küfrün ortası olmaz. Bir kimse ya Allah’ı kabul eder veya reddeder.

Ama evrimi ve yaratılışı bilimin ışığında ele alıp ateist ideolojiye âlet etmeden bilimin prensipleriyle anlatan kitap ve kaynak istiyorsanız onları verebiliriz.

Bu konuda 2017 yılından beri ULUSLARARASI BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ KONGRELERİ her sene yapılmakta ve sunulan bildiriler kitap haline getirilmektedir.

Konuyla ilgili makalelerden bazıları için tıklayınız:

Bilimin Dilinden Yaratılış        

Bilimlerin Dilinden Yaratılış ve Popüler Bilimler serisi kitaplarından bazıları şunlardır: 

 

 

 

 

 

 

                                

BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ kitabının İÇİNDEKİLER bölümü şeyledir:

BÖLÜM 1

1.MADDENİN VE KÂİNATIN İLK YARATILIŞI

1.1.Safha Safha Yaratılış. Prof. Dr. Osman Çakmak/25

     1.1.1.Yaratılışın İlk Saniyeleri/26

     1.1.2.Yaratılışta İlk Altı Gün/27

1.1.3.Yer ve Gök Bitişikken Nasıl Ayrıldı?/33

1.1.4.Kâinat Genişliyor/34

1.2.Entropi Kanunu, Maddenin Ezelî Olmadığını Gösteriyor. Prof. Dr. Nevzat Tarhan/36

1.2.1-Nanoteknoloji Nedir?/37

1.2.2-Korkunç Gerçek/39

1.2.3-Atomun Yapısı/41

1.2.4-Foton Telepatisi veya Düşünce Gücü/41

1.2.5-Yaratılış Fiziğinin Ortaya Konması/43

1.2.6-Kuantum Elektrodinamiği ve İnsanın Serbest Zihni/45

1.2.7-Materyalistler, Madde Küçüldükçe Kâinatın Sırrına Ulaşacaklarını Düşünüyorlardı/46

1.2.8-Madde Değil, Mana Esastır/47

1.2.9-İki Bebeğin Diyalogu ve Ölüm Sonrasının Mantığı/50

BÖLÜM 2

2. YARATILIŞI ANLAMADA KÂİNATIN FİZİK ÖTESİ

2.1.Nuraniyet ve Kuantum Âlemi. Prof. Dr. Yunus Çengel/53

2.1.1.Madde, Enerji ve Nuraniyet/54

 2.1.2.Kuantum Mekaniği ve Nuraniyet/58

2.1.3.Tanrı Parçacığı/60

2.1.4.Zaman Kavramının Çöküşü/61

2.1.5.Letafet ve Kesafet: Bir Anda Çok Yerde Olmak/62

2.1.6.Teoloji ve Nuraniyet/67

2.2.Kâinatın Fizik Ötesi ve Holografi. Prof. Dr. Osman Çakmak/75

2.2.1.Bir Şeyin Her Şeyle Bağlılığı: Holografi/76

2.2.2.Kaos Değil Yüksek Nizam/77

2.2.3.Metafizik Olaylara Holografik Açıklamalar/78

2.2.4.Holografi ve Levh-i Mahfuz/78

2.2.5.Holografi ve Nuraniyet/80

2.2.6.Takyonlar, Fizik Ötesi Dünyanın Yapıtaşları mı?/81

2.2.7.Atom Altı Parçacıklara Yolculuk/83

2.2.8.Uzay ve Zamanın Yeni Anlamı/84

BÖLÜM 3

3.FİZİK VE METAFİZİK İLİŞKİSİ

3.1.Mu’cize – Fizik Kanunları İlişkisi. Prof. Dr. Yunus Çengel/87

3.1.1.Görünürdeki Tabiat Kanunları – Mu’cize Çelişkisi/90

3.1.2. İyi Bir Fizikçi, Mu’cizelere de Gönül Rahatlığıyla İnanabilir/92

3.1.3. Farklı Bir Varlık Boyutu Olarak Tabiat Kanunları/93

BÖLÜM 4

            4.HAYATIN MAHİYETİ NEDİR?

4.1.Hayatın Başlangıcı. Prof. Dr. Metin Bülbül/95

4.2.Moleküllerin Muhteşem Organizasyonu. Prof. Dr. İdris Mehmetoğlu/103

4.3.İnsan, Allah’ın İsimlerini En Güzel Şekilde Yansıtan Bir Aynadır. Prof. Dr. Yunus Çengel/112

BÖLÜM 5

5. İLK İNSANIN YARATILIŞI

5.1.Kur’an’da İnsanın Yaratılış Devreleri. Dr. İhsan Şenocak, Dr. Ahmet Yazıcı/140

5.2.İlk İnsanın Yaratıldığı Çamur, DNA Molekülü Müdür? Dr. Uğur Dadalı/161

5.3. Kün (Ol) Emri ve Yaratılış. Prof. Dr. Şadi Eren/169

BÖLÜM 6

6.İNSANIN YARATILIŞ GAYESİ

6.1.İnsan Niçin Yaratılmıştır? Prof. Dr. Âdem Tatlı, Dr. İdris Görmez, Dr. Mehmet Dilek/188

BÖLÜM 7

7.YARATICI’YI TANIMAK

7.1. Allah’ın Sıfatlarını Tanıma. Dr. İdris Görmez/213

7.3-İlim ve Kudret Daireleri. Prof. Dr. Alâeddin Başar/237 

7.4-Varlıkları Kim Değiştiriyor? Dr. İdris Görmez/239

7.5.Mantığa Dayalı Akıl Yürütme Yöntemlerinin Yeri. Prof. Dr. Nevzat Tarhan/246

7.6. İnsanın Harika Yapısı, Bir Yaratıcı’yı Gösterir. Prof. Dr. Alparslan Özyazıcı/261

BÖLÜM 8

8-DİN-BİLİM İLİŞKİSİ

8.1-Nöroteoloji, Sinir Bilimden Din Bilimine. Prof. Dr. Nevzat Tarhan/268

8.2-Din Bilim İlişkisinin Tarihi Seyri. Prof. Dr. İbrahim Özdemir/285

BÖLÜM 9

9-ÖLÜMÜN HAKİKATI VE MUSİBETLERİN HİKMETLERİ

9.1-Allah Kötülükleri ve Musibetleri Niye Yarattı? Prof. Dr. Murat Sarıcık/310

9.2-Ölümün Hakikati Nedir? Prof. Dr. Kazım Uysal/331

BÖLÜM 10

10. BİLİMİN IŞIĞINDA EVRİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

10.1-Evrim Terminolojisi (Kavramı-Istılahı). Prof. Dr. Âdem Tatlı/359

10.2-Jeolojik ve Arkeolojik Yaş Tayin Metotları. Prof. Dr. Âdem Tatlı/369

10.3-Evrimin Delili Olarak İleriye Sürülen Ara (Geçiş) Formlar

Prof. Dr. Âdem Tatlı/380

10.4-Evrimci Görüşün Zaman Yanılgısı .Dr. Öğr. Üyesi Kasım Takım /408

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun