Eski ahitte Hz. İsa’nın ilah olduğu mu söyleniyor?

Tarih: 29.09.2016 - 06:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Eski Ahit'teki Daniel 7:13'te bahsedilen kişinin bir ilah olduğunu söyleyen ve bu kişinin Hz. İsa olduğunu iddia eden bir Hıristiyana verilecek cevap nedir?
- Eski Ahit'in Türkçe tercümesinde, Daniel 7:13 kısmı şöyle:
“Gece görümlerimde insanoğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var Olan’ın yanına doğru ilerledi, O’nun önüne getirildi. 14 Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır.”
- Hz. İsa için Matta 12:40'da kullanılan (?) "İnsanoğlu da üç gün üç gece yerin bağrında kalacaktır." ifadesi ve buna benzer başka yerlerden bu "İnsanoğlu"nun Hz. İsa olduğunu çıkaran biri ile tartışıyorum ve burada "yücelik" kelimesinin Eski Ahit'in dilinde yalnızca Allah için kullanılan bir kelime olduğunu, ayrıca "bitmeyecek sonsuz bir egemenlik" ifadesinin Hz. İsa'nın ilah olduğunu gösterdiğini söylüyor.
- Nasıl cevap verebilirim?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Evvela mevcut İnciller Hz İsa’ya Allah tarafından vahiy edilen kitaplar değildir. Bunların yazarları bellidir. İçinde elbette -şifahi de olsa- bu yazarlara intikal eden Hz. İsa’ya ait çok güzel şeyler de vardır. Fakat Hz. İsa’nın ilahlık / teslis konusu çok sonradan İsevi dinine girdiği tarihi bir gerçektir.

Bu konuyla ilgili yazılan birçok kaynakta bu düşünceyi ilk ortaya atan, Yahudi kökenli Pavlus olduğu bildirilmektedir...

Pavlus, Miladi birinci asırda yaşamış Roma vatandaşı Farisi Yahudilerindendir. Hristiyan olmadan önce İsevilere şiddetli zulümler yaptığını Pavlus kendisi itiraf etmektedir.

Pavlus, İsevileri tutuklamak amacıyla Şam'a yolculuk ederken İsa’nın kendisine göründüğünü söyler. Bu olaydan sonra İsa’nın beklenen Mesih ve aynı zamanda Allah’ın oğlu olduğunu insanlara anlatmaya çalıştı…  

Orta Çağ Avrupasında ortaya çıkan İsa’nın yaşam öyküsü Toledot Yeşu’da Pavlus’tan bahsedilir. Toledot Yeşu’da Pavlus’un, Hristiyanlığı tahrif etmek için görevlendirilmiş bir Yahudi ajanı olduğu anlatılır. (bk. Vikipedi)

İslâm’ın ana kaynağı Kur'an’da Pavlus’tan açıkça bahsedilmemekle birlikte, Pavlus’un savunduğu dinî akidelerin ve amellerin bir kısmı açıkça reddedilmektedir. Bunların başında Pavlus’un kararlılıkla savunduğu “İsa’nın Allah’ın oğlu olduğu” inancı reddedilir. (Kehf, 18/1-5; İhlas, 112/1-4)

- Matta:12/40 da söz konusu olan “insanoğlu” Hz. İsa’ya bakıyorsa, (ki kuvvetli ihtimalle ona bakıyor) bu -iddianın aksine- Hz. İsa’nın ilah değil, insanoğlu insan olduğunu gösteriyor. (İnançlarına göre) çarmıha gerildikten üç gün sonra yeniden dirilmiş olan Hz. İsa’nın bu öyküsüne işaret etmek üzere “Üç gün üç gece yerin bağrında kalacağı” ifadesine yer verilmiştir.  

“Toprak altında kalmayı” Allah’ın bir vasfı kabul edip, bunu da Hz. İsa’nın ilah olduğuna bir delil olarak kabul etmek, hakikaten akıl ve mantıkla izahı mümkün değildir.

- Soruda yer verilen ve burada "yücelik" kelimesinin Eski Ahit'in dilinde yalnızca Allah için kullanılan bir kelime olduğu” şeklindeki ifadeyi anlayamadık. Çünkü söz konusu edilen kitap / Matta İncili “Eski Ahit” değil, Yeni ahittir. Kaldı ki, ilgili yerde “yücelik”ten eser yoktur.

- Bununla beraber, Daniel’de “yücelik” kavramı 6-7 ve daha başka baplarda tekrarlanmıştır. Fakat bunun Hz. İsa’nın ilahlığı için delil getirmek gerçekten tuhaftır.

Evvela, Eski Ahitte, “yüce” sıfatının sadece Allah için kullanıldığı doğru değildir. Daniel’de “Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi” şeklindeki Türkçe ifadesi, Arapça nüshasında : “sultan, mecd, ve melekut” kelimeleri kullanılmıştır. Yani “mecd” kelimesi “yücelik” olarak tercüme edilmiştir. Oysa bu kelimenin anlamı, sözlüklerdeki açıklamaya göre: “şan, şeref, itibar, büyüklük-azamet” manasına gelir. (bk. Osmanlıca-Türkçe sözlük)

Demek bu kelimeyi “yücelik” olarak göstermek ve bundan da Ahd-i Kadimde bunun yalnız Allah için kullanıldığını iddia etmek, bundan da Hz. İsa’nın ilahlığına delil göstermek gerçekten Karakuşi hakimlerinin mantığına benzer...

Kaldı ki, Eski Ahit dini olan Yahudilikte “Allah’ın birliği” inancı oluğu bilinmektedir.

Nitekim, Daniel: 6/5, 10,11, 16,19,25’te “Allah” ismine yer verilmiştir. Daha onlarca yerde bilinen ezeli-ebedi vasıflarına haiz “Allah”tan söz edilmiştir.

Yahudilikte teslis akidesi diye bir şey yoktur. Tek Allah inancına sıkı sıkıya bağlı olan Yahudilerin kitabı olan Eski Ahitte böyle bir şeyin izini bulmaya çalışmak beyhude bir çabadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun