İsa'nın Muhammed'i göndereceğini söyleyen Hristiyanlara nasıl cevap verilir?

Tarih: 27.04.2022 - 06:05 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Biz Müslümanlar, Yuhanna İncili'nin 14. ve 16. bölümlerinde Hz. Muhammed'den bahsedildiğini iddia ediyoruz.
- İsa Yuhanna 16:7'de (Yine de size gerçeği söylüyorum; gitmem sizin için uygundur: çünkü gitmezsem, O size gelmez; ama ayrılırsam onu gönderirim.)
- O halde bazı Hıristiyan savunucuları, (eğer ayrılırsam onu sana gönderirim) ayetini kullanarak bu iddiayı reddederler ve İsa'nın Muhammed'i göndereceğini, dolayısıyla İsa'nın O'ndan daha büyük olduğunu (Tanrı) olduğunu söylerler.
- Tabii ki o Tanrı değildir..

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Elimizdeki Kitab-ı Mukaddeste bir iki kelime farklı olduğu Yohanna 16:7’de şöyle denilmiştir:

“Bununla beraber ben size hakikati söylüyorum; benim gitmem sizin için hayırlıdır, çünkü gitmezsem, Tesellici size gelmez; fakat gidersem onu size gönderirim.(bk. Yalçın Ofset İst. 1993)

Bu Türkçe tercüme, Arapça “Kitab-ı Mukaddes”teki ifadelere uygundur.

“Çünkü gitmezsem, Tesellici size gelmez; fakat gidersem onu size gönderirim.” ifadesindeki ilk cümlede “Tesellici size gelmez.” denilmiştir.

Bu ifade Kur'an’da “âlemlere rahmet” olarak vasıflandırılan Hz. Muhammed (asm) Efendimizin bu vasfına uygundur. Ayrıca burada “gönderilmez” yerine “gelmez” fiili kullanılmıştır ki, Hz. İsa’nın onu göndermesinin söz konusu olmadığına işaret etmektedir.

Diğer taraftan, burada bir çelişkinin olmaması için ikinci cümlede yer alan “Fakat gidersem onu size gönderirim.” ifadesini de ona göre anlamak gerekir. Yani: “Benim gitmem onun gelmesine vesile olur, o kadar güçlü bir vesiledir ki, âdeta onu ben göndermiş oluyorum.” şeklinde bir pekiştirme ifadesi olarak görmek gerekir.

Nitekim Yuhanna 16:5’te geçen “Şimdi ise beni gönderene gidiyorum.” ifade, Hz. İsa’nın kendisini gönderenin Allah olduğu ve kendisinin de Allah’ın elçisi olduğu ifade edilmiştir.

Demek Hz. İsa ilah değil, Allah’ın elçisi ve kuludur.

Bu ifade, Hz. İsa’nın bebekken ilk defa konuştuğunda söylediği,

 “...Ben şüphesiz Allah’ın kuluyum. Bana kitap veren ve beni peygamber kılan da odur.” (Meryem, 19/30)

mealindeki Kur'an ayetine de uygundur.

Demek ki, Hz. İsa’yı (as) da Hz. Muhammed’i (asm) de peygamber olarak gönderen Allah Tealadır, her ikisi de Allah’ın elçileridir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun