"İncil sahipleri Allah'ın onda indirdikleri ile hükmetsinler." (Maide, 5/47) ayetini Hristiyanlar delil göstererek İncil'in tahrif olmadığını iddia etmektedirler. Bunu nasıl değerlendiririz?

Tarih: 20.03.2007 - 08:23 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Ve dedik ki: Ehl-i İncîl de, Allah’ın o kitapta indirdiği ile hükmetsin. Kim Allah’ın indirdiği ahkâm ile hükmetmezse işte onlar tam fâsıktırlar." (Maide, 5/47)

Burada İncîle ilk muhatap olanlara verilen emir naklediliyor. Kendilerinin uymaları istenen şeylerden biri de Hz. Muhammed (sav)’i müjdeleyen hususlardır.

"Artık İncil'e bağlı olanlar, Allah'ın onda indirdiğiyle hükmetsinler."

Bu emirin manası şudur: Son peygamber ve son kitap gönderilince, Hristiyanların İncil'de son peygamberle ilgili hükümlerle amel etmeleri emredilmektedir. Çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi, gerek mevcut dört İncil'de, ge­rekse daha sıhhatli kabul edilen BERNABA İncil'inde Hz. Muhammed (sav)'in geleceği çok açık biçimde birkaç belgeyle müjdelenmiştir.

Önce şunu belirtelim ki, Bernaba İncil'inin 42, 44 bölümlerinde Hz. Mu­hammed (sav)'in geleceği ismiyle, sıfatlarıyla müjdelenmiştir. Diğer İncillerde ise şöyle denilmektedir:

«Eğer beni seviyorsanız emirlerimi tutarsınız. Ben de (Rabbe) yalvaracağım ve o size başka bir TESELLİCİ, Hakikat Ruhunu vere­cektir.» (Yuhanna: 14/15)

«Bununla beraber ben size hakikati söylüyorum; benim gitmem sizin için hayırlıdır; çünkü gitmezsem, TESELLİCİ size gelmez; fakat gidersem onu size gönderirim ve o geldiği zaman günah için, salah için ve hüküm için dünyayı ilzam edecek (susturacak, cevap veremez hale getirecek) tir.» (16/17)

«Size söyliyecek daha çok şeylerim var; fakat şimdi dayanamazsınız. Fakat o hakîkat ruhu gelince size her hakikate yol gösterecek; zira ken­diliğinden söylemiyecektir; fakat ne işitirse söyliyecek ve gelecek şeyleri size bildirecektir. O beni TA'ZÎZ edecek (şerefli ve kutlu kılacak)tır.» (Yuhanna: 16/18)

«Bundan dolayı size derim, Allah'ın melekûtu sizden alınacak ve onun meyvelerini yetiştirecek bir millete verilecektir. Ve bu taşın üzerine dü­şen parçalanacak, o da kimin üzerine düşerse onu toz gibi dağıtacak­tır.» (Matta: 21/40)

«Vakit tamam oldu ve Allah'ın melekûtu yakındır; tövbe edin ve İn­cile imân eyleyin.» (Markos: 1/15)

İlave bilgi için tıklayınız:

İncil'in tahrif süreci hakkında bilgi verir misiniz? İncilin değiştiğine ait kanıtlar var mı, örnek verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun