Erkeklerin, altın dışında gümüş veya başka bir maddeden yapılmış küpe, kolye, bilezik, bileklik, künye vs. takmalarının hükmü nedir?

Tarih: 21.12.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Erkeklerin süslenme amaçlı altın takıları kullanmaları hadislerde yasaklanmıştır. Bu konu ile ilgili hadislerden bazıları şunlardır:

"Hz. Peygamber altın yüzük kullanmayı yasakladı.” (Buhârî, “Libâs”, 45).

"Resûlullah altından bir yüzük takıyordu. İnsanların da altın yüzük edindiklerini görünce altın yüzüğü atmış ve bunu artık hiç takmayacağını söylemişti. İnsanlar da bunun üzerine yüzüklerini çıkarıp atmışlardır." (Buhârî, “Libâs”, 46).

"Hz. Peygamber altından bir yüzük edinmiş ve kaşını da avuç içine getirmişti. İnsanların bu şekilde yüzük edindiklerini görünce, bu yüzüğü atmış ve gümüş bir yüzük edinmiştir." (Buhârî, “Libâs”, 45).

Bu itibarla, erkeklerin gümüş veya platin yüzük kullanmaları caizdir. Zira gümüş ve platin, altından farklı bir maden olduğundan onun hükmüne tabi değildir. Ancak, yüzük dışında (altın olmayan) küpe, kolye, künye, bilezik ve bileklik gibi takılar, geleneğimizde kadınlara ait bir süslenme aracı olarak görülmüştür. İslam dininde kadınlara ait bir süslenme aracının, erkekler için kullanılması ise hoş karşılanmamıştır. Erkeklerin bu tür takılar takması, genellikle toplumumuzda kadınlara benzeme içerdiği için, tarihsel süreç içerisinde hep yadırganmıştır.

Kadınlara benzeme ile ilgili bir rivayet şöyledir: Hz. İbni Abbas (r.a.), Peygamberimiz (s.a.v)'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

"Peygamberimiz (s.a.v.) erkeklerden kadına benzemeye çalışan ve kadınlardan da erkeklere benzemeye çalışanlara lanet etti."(Buhari, Libas, 61-62 (5585-5886)

Bu nedenle altın dışında her hangi bir madenden yapılan süs eşyasının, o çevrede erkekler tarafından takınılması aşırı yadırganmaya sebebiyet verecekse, takınmamak daha uygun olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun