Erkeğin platin yüzük takması caiz mi? Gümüş dışında hiçbir madde kullanılamaz mı? Hangi maddeden yapılan yüzük kullanabilirim?

Tarih: 05.04.2007 - 10:41 | Güncelleme:

Soru Detayı
Erkeklerin altın yüzük takması haram. Peki gümüş dışında hiçbir madde kullanılamaz mı? Bu tür mevzularda hassasiyeti olan, ama platin yüzük kullanan tanıdıklarım var. Platin yüzük ya da hangi maddeden yapılan yüzük kullanabilirim?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Şafii alimlerine göre, gümüş dışında değeri olan  tüm madenlerden de yüzük takılabilir. (bk. H. Abdulkerim Günenç, el-Mevsuatu’l-fıkhıyye, 1/384)

Platin de bu madenlere dahil olduğuna göre, ondan da yüzük edinmek caizidir. Yeter ki, sağlığa zararlı ve kişinin -örfe göre- onurunu zedeleyici bir konuma sahip bir  madde olmasın. Nitekim İmam Şafii’ye göre, -kadınlara benzemek söz konusu olmasaydı- erkeklerin de inci takmasında bir sakınca olmazdı. (bk. İbn Hacer el-Heytemî, el-Fetava el-Fıkhıyye, 1/261)

Elmas ve pırlanta gibi zinet eşyası altın kadar kullanışlı ve kadının sembolü olmadıkları için, kadına mubah olduğu gibi erkeğe de mübahdır. İmali ve satışı hususunda hiç bir sakınca yoktur.

- Hanefî alimlerine göre, gümüş dışında erkeklerin başka madenleri yüzük olarak takmaları mekruhtur.(bk. ef-Fetava el-Hindiye, 5/335)

Yine demir, bakır, sarı bakır/ tunç, kurşun gibi madenlerin yüzük olarak kullanılması hem kadın hem erkek için mekruh olduğu hususu, bazı Hanefi alimleri tarafından açıkça ifade edilmiştir. Kemik ve akik de gümüş gibi kullanılması en sahih olan görüşe göre caizdir.. Yine, gümüşle kaplanmış demir türü maddelerin kullanılması da caizidir. (bk. ef-Fetava el-Hindiye)

- Demirden yapılmış yüzüğün takılmasının caiz olduğunu gösteren bir hadis rivayeti Kütüb-ü Sitte'de yer almaktadır.(bk. Fetava’l-lecneti’d-daime-1, 24/65).

Erkeklerin platin yüzük kullanmaları caizdir. Zira gümüş ve platin, altından farklı bir maden olduğundan altının hükmüne tabi değildir. Bu itibarla platin yüzük kullanmakta dinen bir sakınca yoktur. (Diyaney İşleri Başkanlığı).

İlave bilgi için tıklayınız:

Erkeklerin taktıkları yüzük en fazla kaç gram olmalıdır, çelik yüzük takmak caiz midir? Gümüş yüzüğün en fazla kaç gram olması gerekir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun