Akıllı saat / bileklik takmak uygun mudur?

Tarih: 15.11.2019 - 12:11 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kadınlar kolye bileklik gibi takı takarken erkeklerin bu cihazları sağlık maksatlı (çünkü adım sayıyor, kalp atışı sayıyor, saati gösteriyor vs) kullanması uygun mudur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Altından olmadığı ve kadınlara benzeme niyeti de bulunmadığı takdirde, erkekler bileklik veya benzer şeyler takabilirler.

Bu kısa bilgiden sonra detaya gelince:

Erkeklerin bileklik, kolye ve pazubent gibi şeyleri takması, kadınlara benzeme veya benzetme niyeti yoksa, altın da değilse, Gazali ve Mütevelli gibi alimlere göre caizdir.

Her ne kadar bazı alimlere göre bunun haram olduğu söylenmişse de (1) İbn Hacer’in de dediği gibi, “Alimlerin haramdır diye hükmetmesinin illeti kişinin kendini kadınlara benzetmesinden dolayıdır. (2)

Bu benzetme işi mekandan mekana, zamandan zamana değişebiliyor. Mesela bir memlekette bilekliği sadece kadınlar giyerse ve bu durum kadınlara benzeme anlamına gelirse ve böyle bir durum varsa haram olabilir. Fakat artık kadınlara özel bir durum olmaktan çıkar, erkeklerin de giydiği veya taktığı şeyler olursa, o zaman erkeklerin bu tür şeyler giymesi veya takması haram olmaz.

Özetle, eğer bir bölgede bileklik, kolye veya pazubent gibi şeyler, kadınlara bayanlara ait veya onlarda genel bir şey değilse ve onu takmaktan maksat da onlara benzeme değilse haram olmadığına hüküm edilebilir.

Akıllı saat takma meselesine gelince:

Akıllı saat takmada bir sakınca görülmemektedir. Zira temel fıkıh kitaplarımızda bir şeyin takılması ve giyilmesinin helal haram olma konusu, karşı cinse benzeme veya ipek ya da altın olma ile ilintililendiriliyor. Zaten saat takmak kadınlara özel bir şey olmadığı için birinci şıkta kadınlara benzeme diye bir durum olmaz. İkinci şık ise, erkeğin taktığı saat eğer altınsa haram (3) değilse caizdir. (4) 

Kaynak:
(1) Esne’lmetalib, 1/379; Mecmu’ şerhül mühezzeb, 4/444.
(2) “Yüce Allah bayanlara benzeyen erkekleri ve erkeklere benzeyen bayanları lanetlemiştir.” (Nesai, Ebu davud ve İmam Ahmedin Müsnedi)
(2) Haşiyetü’l-cemel, 2/78; Şirvani, Haşiyetü Tuhfetü’l-muhtac, 3/2.  
(3) “İpek giyinmek ve altın takmak ümmetimin erkeklerine haram bayanlarına helal kılındı.” (Tirmizi, Nesai ve İmam Ahmed)
(4) Haşiyetü’l-cemel, a.y.; Şirvani, a.y.; Haşiyetü’l-kalyubi  2/24.          
İmam Gazali ve İmam Mütevelli zaten kolye, pazuluk, bileklik gibi şeylerde gümüşe de fetva veriyorlar. Yüzüğün gümüş olmasının Hanefilerde cevazı ise Şafiilerde istihbabı zaten ittifakidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun