TEŞEBBÜHTE ZAMANA VE MEKANA GÖRE DEĞİŞME OLABİLİR Mİ? MESELA ŞAPKA TEŞEBBÜH ALAMETİ İKEN BUGÜN BÖYLE OLMAKTAN ÇIKMIŞ MIDIR?

Teşebbüh, yani kafir ve fasıklara benzemek yasaktır. Ehli küfre has ve küfür alameti sayılan bir elbiseyi giymek küfür, ehli fıska has bir elbiseyi veya bir cinsin diğer cinse has elbisesini giymek ise fısktır. Yani islam`ın üzerinde durduğu teşebbüh sırf gayrimüslimleri taklit etme veya erkeklerin kadınlara, kadınların da erkeklere veya ehli fıska benzeme özentisiyle birbirlerinin şekil ve kıyafetlerini taklid etmeleridir. Nitekim peygamberimiz (sav) kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir (Et-Tergib ve`t-Terhib).

İmam-ı Rabbani, Ahmed el-Faruk Serhedi Mektubat isimli eserinde der ki:

"Doğru olan şu ki, erkekler kadınlara benzemekten nehy edildiklerine göre, hüküm kadınların adetlerini bilmeye tevakkuf eder. Bir beldede kadınlar önden düğmeli gömlek giyiyorlarsa oradaki erkeklerin kadınlara benzememek için bunu giymeyi terketmeleri ve yandan düğmeli gömlek veya elbise giymeleri gerekir. Başka bir beldede kadınlar yandan düğmeli elbise giyiyorlarsa erkeklerin önden düğmeli olan elbiseyi tercih etmeleri lazımdır." (Mektubat).

Muğnil-Muhtaç isimli eserde de bir memlekette bir fakihin mutad olmayan kaftan ve takke giyinmesi kişiliği zedeler ve şehadetin reddine vesile olur, denilmektedir.

Şapka, Osmanlı döneminde sırf gayrimüslimleri taklid gayesiyle giyilmesi bakımından teşebbüh alameti sayılır. Fakat bugün şapka giyinmede gaye gayri müslimleri taklid değildir. Belki âdet böyle olduğu için giyilmektedir. Bu itibarla niyette gayri müslimlere benzeme söz konusu olmayınca, şapka giymek teşebbüh alameti sayılmaz. Yukarıda İmam-ı Rabbani`den de naklettiğimiz gibi, hüküm örfe göre değişmektedir.

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun