Teşebbüh, yani kadınların erkelere, erkeklerin de kadınlara benzemesi konusunu açıklar mısınız?

Tarih: 04.11.2006 - 17:51 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İslam, kadın-erkek her iki cinsin kendilerine ait özelliklerini korumalarını, cins belirsizliğine sebep olacak görüntü ve davranışlardan uzak kalmalarını emreder.

Gerek giyim kuşamda, gerekse tıraş ve benzeri hallerde mutlaka her cins kendi özelliğini korumalı, duygusal sapmalara sebep olabilecek karşı cinse benzeme görüntüsüne asla yönelmemelidir.

Bundan dolayı Efendimiz (asm) Hazretleri, ‘kadın kadın gibi giyinip davranmalı, erkek de erkek gibi giyinip davranmalı’, manasına gelecek sözler söylemiş, ikazlarda bulunmuştur.

Peygamberimiz (asm) kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir (1). Yine Resulüllah (asm) kadın elbisesi giyen erkeğe ve erkek elbisesi giyen kadına da lanet etmiştir (2).

İmamı Rabbani. Ahmed el Faruk Serhendî Mektubat isimli eserinde der ki:

"Doğru olan şu ki, erkekler kadınlara benzemekten nehy edildiklerine göre, hüküm kadınların adetlerini bilmeye tevakkuf eder. Bir beldede kadınlar önden düğmeli gömlek giyiyorlarsa, oradaki erkeklerin kadınlara benzememek için bunu giymeyi terketmeleri ve yandan düğmeli gömlek veya elbise giymeleri gerekir. Başka bir beldede kadınlar yandan düğmeli elbise giyiyorlarsa, erkeklerin önden düğmeli olan elbiseyi tercih etmeleri lazımdır."(3)

"Muğnil Muhtaç" isimli eserde de, bir memlekette bir fakîhin mutad olmayan kaftan ve takke giyinmesi kişiliği zedeler ve şehadetin reddine vesile olur, denilmektedir(4).

Dipnotlar:

l. Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd
2. Et-Terğib ve't-Terhîb, II/104.
3. Mektubat, II/382.
4. Muğni'l-Muhtâc, IV/432.

(Halil GÜNENÇ, Günümüz Meselelerine Fetvalar, II/173)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun