Kadınlar muayyen durumlarda camiye girebilir mi? Bu konuda Şâfi mezhebine göre hüküm nedir?..

Tarih: 12.02.2007 - 13:30 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Mescide girmek, orada eğleşmek ve itikâfa çekilmek.

Hadiste şöyle buyurulur:

"Hiç bir hayızlı veya cünüp mescide giremez." (İbn Mâce, Tahâre, 92; Dârimî, Vudû',116).

Şâfiî ve Hanbelîler, hayızlı ve lohusanın kirletmemek şartıyla mescitten karşıdan karşıya geçmesini câiz görürler. Hz. Peygamber (asm)'in Âişe (r. anha)'ye böyle bir izin verdiği nakledilmektedir. (Müslîm, Hayz, I1-13; Nesâî, Tahâre, 172, Hayz, 18; İbn Mâce, Tahâre, 120).

Hayızlı kadınların cami ve mescitlere girmesi haramdır. Bu tahrim sadece âdet gören ve loğusa olan kadına has değil, cü­nübün de girmesi haramdır. İster oturmak için, ister bir kapısından girip diğer kapısından çıkmak için olsun farketmez.(1) Ancak yol mescidin içinden geçiyorsa, o takdirde cünübün geçmesine ce­vaz verilmiştir.

Cami'den başka yerde bulunmazsa, o takdirde su almak için âdet görme halindeki kadının veya loğusanın ya da cünübün câmiye girmesine de cevaz verilmiştir.

Bunun gibi cünüp, âdet gören kadın ya da loğusa canavar veya hırsızdan ve soyguncudan ya da şiddetli soğuktan korkar, başka da sığınacak yer bulamazlarsa, o takdirde câmiye girip oturmaları caiz olur. Ancak mabede hürmeten teyemmüm etmeleri uygun bir dav­ranış olarak nitelendirilmiştir.(2)

Cünüp, aybaşı halindeki ya da loğusa kadın caminin damına çı­kıp oturabilirler mi? Fakihlerin çoğuna göre, camilerin damı camilerin içinin hükmünü taşır. Nasıl içine girmek haramsa, damına da çıkıp oturmak öylece haramdır.(3)

Cenaze ya da bayram namazı için tahsis edilen yerlerin hükmü nedir?

En sahih kavle göre, bu yerler cami hükmü taşımaz. Bu neden­le cünübün, ayhali ya da loğusa kadının bu yerlere girmesi haram değildir.(4)

Kaynaklar:

(1) Münyetul-Musalli; Fetâvâ-yi Hindiyye.
(2) Tatarhaniyye - Fetâvâ-yi Hindiyye.
(3) Cevhere-i Neyyire;- Fetâvâ-yi Hindiyye.
(4) Bahrirâik, İbn Nüceym; Fetâvâ-yi Hindiyye.

İlave bilgi için tıklayınız:

HAYIZ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun