Bayanlar için kuaförlük mesleği günah mı?

Tarih: 08.12.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ordan kazanılan para haram olur mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kuaförlük yapmak haram değildir. Ancak kuaförlük yaparken haram durumlardan sakınmak gerekir. Süslenme konusunda dinimizin ölçülerine göre hareket etmek gerekir.

Her hangi bir mesleği icra etmenin caiz olup olmaması, yapılan işlerin dine uygun olup olmamasına bağlıdır. Dinen meşru olan işlerin yapılmasına vesile olan meslekleri icra etmek caiz; dinen meşru olmayan işlerin yapılmasına vesile olan meslekleri icra etmek ise caiz değildir.

Kadın olsun erkek olsun her Müslümanın, vücudundan örtülmesi gereken yerlerini örtmesi dini bir yükümlülüktür. Mecbur kalınmadıkça bu bölgelerin (avret mahallinin) açılması caiz değildir.

Kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki uzuvların başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir.

Ayrıca kaş alma ve kadınların saçlarını kesmeleri ile ilgili bazı sahih hadisler vardır. Dikkat çekmek, daha güzel görünmek amacıyla, yaratılıştan verilmiş olan özellik ve şekillerin değiştirilmesi İslâm dininde, fıtratı bozma kabul edilerek yasaklanmıştır.

Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadislerinde,

“Allah yüz tüylerini yolan ve yolduran kadına lânet etsin...” (Buhârî, “Libâs”, 84; Müslim, “Libâs”, 120)

buyurmuş olup, bu yasağın hangi nevi fiilleri kapsadığı İslâm hukukçuları arasında tartışma konusu olmuştur. Kadının saçını kısaltması câiz, traş etmesi ise mazeret yoksa haram görülmüştür.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hacda ihramdan çıkılırken erkeklerin saçlarını traş etmelerini, ama kadınların saçlarının dörtte birini keserek kısaltmalarını istemiş, "Erkeklere traş, kadınlara kısaltma vardır." (Ebû Dâvûd, Menâsik 7 8; Nesâî, zînet 4; Tirmizî, hac 75); buyurmuştur.

Bir başka hadis de şöyledir:

"Rasulullah (s.a.v.), kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etti." (Buhari, Libas, 62).

Yukarıda belirtilen ölçülere uymak şartıyla, bayanların bayanlara kuaförlük yapmalarında bir engel bulunmamaktadır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Bayanların kuaföre gitmesi caiz midir? ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun