Erkek aslanların, yeni ele geçirdikleri ailenin küçük aslanlarını boğarak öldürmesi, acımasızlık olarak vurgulanıyor. Bu olaylara nasıl bakmak gerekir?

Tarih: 20.12.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bütün canlılar camiasında adaletin hükümran olması için, akıl, gönül veya his / duygu bazında bir şefkat, bir duyarlılık verilmiştir. Akıl ve gönül şuurundan mahrum olan canlılara da -gayri şuurî olsa bile- bir şefkat hissi, bir istidat verilmiştir. Kediler, tavuklar gibi aslanların da yavrularına karşı gösterdiği tavırlar, bu şefkat hissini açıkça göstermektedir.

Sorudaki bilginin ne kadar doğru, ne kadar sürekli bir kanun gibi olduğunu -en azından şimdilik- söyleme imkânımız yoktur. Eğer böyle bir durum söz konusu ise, bu fıtratlarında var olan şefkat hislerine aykırı bir davranış olduğundan, söz konusu erkek aslanlar için bir zulüm olarak defterlerine geçer ve kıyamet günü “boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkı alındığı zaman” (Tirmizî, Kıyâmet, 2) bu aslanlar arasında da hak ve adalet çerçevesinde bir hak alışverişi söz konusudur.

Kaldı ki Allah’ın koyduğu bu fıtrî kanunlara riayet etmeyenler, Bediüzzaman Hazretlerinin de ifade ettiği gibi, dünyada da cezasını çekeceklerdir:

“Mâsum bir insana veya hayvanlara gelen felâketlerde, musibetlerde, beşer fehminin (aklının) anlayamadığı bazı esbab ve hikmetler vardır. Yalnız, meşiet-i İlâhiyenin düsturlarını hâvi şeriat-ı fıtriye ahkâmı, aklın vücuduna tâbi değildir ki, aklı olmayan bir şeye tatbik edilmesin. O şeriatın hikmetleri kalb, his, istidada bakar. Bunlardan husule gelen fiillere, o şeriatın hükümleri tatbikle tecziye edilir."

"Meselâ, bir çocuk, eline aldığı bir kuş veya bir sineği öldürse, şeriat-ı fıtriyenin ahkâmından olan hiss-i şefkate muhalefet etmiş olur. İşte bu muhalefetten dolayı düşüp başı kırılırsa müstahak olur. Çünkü bu musibet o muhalefete cezadır."

"Veya dişi bir kaplan, öz evlâtlarına olan şiddet-i şefkat ve himâyeyi nazara almayarak, zavallı ceylânın yavrucuğunu parçalayarak yavrularına rızık yapar. Sonra, bir avcı tarafından öldürülür. İşte, hiss-i şefkat ve himâyeye muhalefet ettiğinden, ceylâna yaptığı aynı musibete mâruz kalır.” (Mesnevi-i Nuriye, Katre,-son-Nokta).

İlave bilgiler için tıklayınız:

Ahirette boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkını alacağı söyleniyor. Bu hadisi açıklar mısınız?

Hayvanların rızklarını elde etmeleri ve aralarındaki şiddetin adaleti açısından bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun