Vahşi hayvanların rızıkları ölmüş hayvanlar mı?

Tarih: 04.12.2014 - 11:24 | Güncelleme:

Soru Detayı

1) Üstad Bediüzzaman, vahşi hayvanların helal rızıklarının ölü hayvanlar olduğunu nereden biliyor?
2) Bilim bununla ilgili ne diyor?
3) O zaman bütün vahşi hayvanlar haram yiyorlar. (Evet bütün vahşi hayvanlar çünkü sadece açlıktan ölmemek için ve bulduklarında leş yiyorlar.)

“Canavarların ve vahşi hayvanların helal rızıkları ölü hayvanlardır. Sağ hayvanları parçalayıp rızık yapmak şeriat-ı fıtriyece haramdır. Yapsalar ceza görürler. Bir aslanın kendi öz evlatlarına olan şiddet-i şefkat ve himayeyi nazara almayarak, helal olan cenazeleri bırakıp, fıtri şeraitçe haram olan zavallı ceylanın yavrucuğunu parçalayıp, yavrularına rızık yaptığından, fıtratın şefkat ve himaye kanununu incitip kırdığından dolayı, bir avcının tuzağına düşüp öldürülmesi aynı adalettir. Bu ceza dünyada görülmezse; ukbada görülür. Gerçi cesetleri fena olur, fakat ruhları baki olduğundan, hayvanlara arasında dahi bir muhasebe ve adalet mekanizması işleyecektir." (Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1) Bediüzzaman Hazretlerinin böyle bir yorumu neye dayandırdığını bilemiyoruz.

a) Ancak onun Risaleleri yazarken mazhar olduğu ilhama, bu yorumu yaparken de mazhar olmuş olabilir.

b) Sahih hadislerin verdiği bilgiye göre ahirette “Boynuzsuz hayvanın boynuzludan hakkı alınacaktır.” (bk. Müslim,1, h no: 2582)

"Hayvanlar, mahşerde birbirlerinden haklarını aldıktan sonra toprak olacaklar." (bk. Abdurrezzak, et-Tefsir,1/200, Taberi, 11/347; İbn Kesir, 3/255)

Bediüzzaman Hazretleri kuvvetli ihtimalle bu hadislerin verdiği haberlere dayanarak o hükmü çıkarmış olabilir. Çünkü, boynuzlunun tosladığı hayvana karşı sorumluluğu varsa, onu öldürenin sorumluluğu daha fazladır. Madem bir yandan vahşi hayvanların haksızlık yapmaları durumunda sorumlulukları var, diğer yandan onların da rızka ihtiyaçları var, demek ki bu vahşi hayvanların rızkı ölmüş hayvanlardır. Sağ olanları öldürmeleri şeriat-ı fıtriyeye aykırıdır ki, ahirette hesabını verecekler.

c) Yukarıdaki hadisi açıklayan İmam Nevevi’ye göre, “Yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiği zaman” mealindeki Tekvir suresinin 5. ayeti hayvanların da çocuklar ve mecnunlar gibi haşr edileceğine delalet etmektedir. (Nevevi ilgili hadisin şerhi)

Ayette açıkça hayvanların da mahşerde toplanacağına dair bu ifadesi, onların aralarında da hak-hukuk bakımından bir hesap vermek söz konusu olacağını göstermektedir. Bundan da anlaşılıyor ki, vahşi hayvanların da birbirine karşı haksızlıkları olabilir ve dolayısıyla onların helal rızıkları ölü hayvan leşleridir.

2) Bu, bilim konusu değildir. Bilim bundan ne anlar ki!..  Bilim, işlerin arka planını değerlendiren mana-yı harfiyle işlere bakmaz ki, hak-hukuka baksın. Bu işlere bakan dindir.

3) Evet, helal rızıkları başka yiyeceklerle birlikte ölü hayvan leşleri olan vahşi hayvanların haksız yere bir hayvan öldürüp yediği et -şeriat-ı fıtriyeye göre- haramdır. Haramdır ki, onlar da ahirette mahkemeye çağrılıyorlar.

Fakat onlar insanlar gibi cehennem cezasına çarptırılmazlar. Yalnız Allah’ın sonsuz adaletinin tecelli merkezi olan mahşerdeki mahkem-i kübrada Allah’ın hem teşrii hem tekvini şeriatının hükümlerine göre muamele yapılacak ve hayvanlar bunun ardından bedenleri toprak olacak, ruhları ise cennete girecektir.

Nitekim, Abdullah b. Amr b. As'ın bildirdiğine göre, Hz. Peygamber şöyle buyurdu: “Kıyamet günü geldiğinde yer yüzi genişletilir, debelenen canlılar, hayvanlar ve vahşi hayvanlar haşredilir. Sonra aralarında (mukabele manasında) kısas uygulanır. Öyle ki boynuzsuz hayvanın kısası kendisini toslamış olan boynuzlu hayvandan alınır. Bu kısas sahnesi bittikten sonra onlara 'Artık toprak olun.' denilir. İşte o zaman her kâfir: 'Keşke ben (de hayvan gibi) toprak olsaydım.' (Nebe', 78/40) diyecektir." (bk.Taberi, ilgili ayetin tefsiri)

İlave bilgi için tıklayınız:

Ahirette boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkını alacağı söyleniyor. Bu hadisi açıklar mısınız?
Bazı hayvanlar bazı hayvanlara eziyet ediyor. Bu hayvanların hesabı nasıl olacak?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun