Enbiya Suresi, 92. ayette, Gerçekten bu, tek bir din topluluğu olarak sizin ümmetinizdir, buyurulmaktadır. Buradaki ümmet hangi ümmettir?

Tarih: 20.07.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Enbiya Suresi, Ayet 92 - 93 :

"Gerçekten bu, tek bir din topluluğu olarak sizin ümmetinizdir; ben de sizin rabbinizim. Şu hal­de bana kulluk edin" (dedik)."

"Ama insanlar kendi aralarında birliği pa­ramparça ettiler. Oysa hepsi bize dönecektir."

Ayetin Açıklaması:

Birçok müfessir ümmet kelimesinin burada "din" anlamında kullanıl­dığı kanaatindedir. (Taberî, XVII, 67; Şevkânî, III, 411 -412) Bazı müfessirler ise İlâhî dinlerin tamamının İslâm olduğu inancından hareketle buradaki ümmet kelimesini "tek bir din topluluğu" olarak yorumlamışlardır.

Allah Teâlâ Enbiyâ sûre­sinde farklı zamanlarda ve farklı bölgelerde dinini tebliğ etmek üzere birçok pey­gamber gönderdiğini haber verdikten sonra, bunların tebliğ ettiği dinin Allah'ın birliği, yüceliği ve eşsizliği ilkesine dayanan tek bir din, ibadete lâyık olan ilâhın da sadece kendisi olduğunu bildirmiştir. Ama insanlar dinleri konusunda ihtilâfa düşmüş, peygamberlere muhalefet etmiş ve Allah'a ortak koşarak tevhid ilkesin­den uzaklaşmışlardır.

Enbiyâ sûresinde başta Hz. İbrahim (as) olmak üzere birçok peygamberin kıssa­sına genişçe veya özet olarak yer verilmiş, özellikle ibret alınacak yönlerine deği­nilmiştir. Bu değinmelerin ortak yanı, söz konusu peygamberlerin her birinin Al­lah'ın dinini tebliğ etmek için birçok sıkıntıya katlanmış, sonunda Allah'ın lutfuna mazhar olmuş bulunmalarıdır.

Bu âyetlerde ayrıca, Mekke müşriklerinin verdi­ği sıkıntılardan bunalmış olan Hz. Peygamber (asv) ve ona iman eden müminler için bir teselli gayesi de vardır. (bk. Diyanet Tefsiri, Kur’an Yolu:III/591.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun