Enam 159. ayet, mezheplerin hak olmadığını mı söylüyor?

Tarih: 07.11.2014 - 09:42 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Enam suresi 159. ayetin mezheplere bölünmenin haram olmadığını nasıl kanıtlarız?
- Bu ayet ve bunun gibi ayetler mezheplere bölünmeyi haram adıyor mu? Etmiyorsa neden kanıtı nedir?
- Bu ayetin sebeb-i nüzulü nedir?
- Bu ayeti en büyük tefsir ve mealciler nasıl anlamışlar?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- İlgili ayetin meali şöyledir:

“(Resulüm!) Dinlerini parça parça edip guruplara ayıranlarla artık senin hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah’a kalmıştır. Sonra Allah, onlara yapmakta oldukları şeyleri haber verecektir.”(Enam, 6/159)

- İbn Abbas, Mücâhid ve Katâde'den nakledilen bir rivayete göre "dinle­rini parça parça edip gruplara ayrılanlar"dan maksat Yahudiler ve Hristiyanlardır. İslam dini gelmeden önce bunlar kendi aralarında Hz. Muhammed (asm)’in peygamber olarak geleceği konusunda ihtilafa düşmüşlerdi. Ayette onların bu tutumu haber verilmiştir.(bk. Taberi, Razi ilgili ayetin tefsiri)

Yine İbn Abbas'a isnad edilen başka bir görüşe göre bunlar müş­riklerdir. Zira, İslâm'dan önceki Araplar çok çeşitli inanç gruplarına ayrılmışlardı.(Razi, ilgili ayetin tefsiri)

- Diğer bir kısım alimlere göre, ayette söz konusu edilenler bu ümmetten olup hak yoldan sapmış, İslam dinine şüphe sokacak şekilde ayetlerim müteşabih kısmını ele alarak yanlış yorumlarla dine zarar veren bidat ehlidir.(Taberi, a.y)

- Dolayısıyla, Kur’an’ın hakikatlerini İslam ümmetine anlatan dört mezhep alimlerinin farklı yorumları asla bu ayetin muhatabı değildir. Sahabe döneminden beri ayetler konusunda farklı yorumların söz konusu olduğu bilinmektedir. Eğer bu ayetin manasını tahrip edicilere teşmil etmezsek, sahabeler dahi olumsuz yorumun muhatabı olur ki, bu tamamen bir safsatadır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Mezhepler dini parçalamış mıdır? "Dinlerini parçalayan ve bölük ...
Mezheplerin çıkışı ve hak mezheplerin konumu...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun