Dünyada yasak ama cennette serbest olan şeyler?

Tarih: 16.11.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- ​Örneğin içki, madem cennette serbest iyi bir şey olması gerekmez mi ve madem iyi bir şey dünyada neden yasak?
- Veyahut kadınlara birçok erkek, erkeklere birçok kadın verilecekmiş cennette, burada niye yasak ve kötü olan bir şey cennette ödül olarak veriliyor?
- Madem ödüllük bir şey, neden burada kötü biliniyor?
- Ve kötü bildiğimiz bir şeyi biz cennette nasıl yapacağız, garip hissetmez miyiz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Dünyadaki yasaklar, imtihanın bir gereğidir. Nefsim hoşuna gitmesine rağmen kullanılması veya işlenmesi yasaklanan birçok şey vardır. Bununla insanların nefsinin arzu ve isteklerine mi, yoksa Allah’ın emirlerine mi tabi olacağını test edilmektedir. Cennette ise, imtihan olmadığı için, Allah’ın hikmetinin öngördüğü bazı dünyevi yasakların kaldırılması bir çelişki ifade etmemektedir.

Şunu unutmayalım ki, Allah neyi yasaklamış ise o haramdır, çirkindir. Neyi yasaklamamış ise o helaldir, güzeldir. Dünyada da Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e (asm) kadar insanlık camiasına gönderilen dinlerin sabitesi olan iman esasları dışında, füruat denilen hükümlerde değişikler olmuştur. Bu değişikliklerde güzellik ve çirkinlik olgusu, ilahi hikmetin öngörüsüne bağlı olarak tahakkuk etmiştir. Dünya hayatında öngörülen bu prensibin ahiret hayatında da ön görülmesi çok normal kabul edilmelidir.

Bununla beraber, sorudaki bazı yanlışları düzeltmekte de fayda vardır:

Mesela: “Veyahut kadınlara birçok erkek...” iddiası tamamen yanlıştır. Ne ayet ne de hadislerde böyle bir bilgiye yer verilmemiştir.

“Erkeklere birçok kadın verilecekmiş cennette...” ifadesinden hareketle dünyada olmayan bir işin olduğu ima edilmiştir. Bu da yanlıştır. Çünkü dünyada da bir erkeğin, gerekli şartlara riayet ederek birden fazla evlenmesi caizdir.

“...içenlere lezzet veren şarap...” (Muhammed, 47/15) mealindeki ayetin ifadesinden de anlaşıldığı üzere, cennetteki şarap / içki dünyadakinden çok farklıdır. Dünyadaki tadının çirkinliği, boğazların yanması, sonunda sersemleştirmesi gibi birçok olumsuz yönleri varken, cennette bunların hiçbirisi yoktur. Sadece isim benzerliği vardır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Cennette şaraptan ırmak var; şarabı içenler sahoş olmaz mı ...
Bu dünyada günah olan şeyler cennet hayatında serbest olacak mı ...
Cennet hayatının özellikleri nelerdir? ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun