Kabir hayatında hangi dil konuşulacak?

Kabir hayatında hangi dil konuşulacak?
Tarih: 29.12.2021 - 09:57 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Benim ahiretle ilgili bir sorum var. Berzah aleminde (cennette değil) Müslümanlar hangi dili konuşacak, yani sadece Arapça yoksa kendi milletinin dilini mi?
- Websitenizde okuduğuma göre cennette Arapça ve Farsça dili konuşulacak ama bu cennette, berzah alemi için bir şey denmiyor.
Yani soru şöyle özetleyebilirim:
- Berzah aleminde ve cennette Müslümanlar kendi milletinin dillerini konuşabilecek mi yoksa sadece Arapça veya Farsça mı olacak?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Gerek berzah âleminde gerek cennette hangi dilin konuşulacağı meselesi aklî değil, nakli bir meseledir. Bu sebeple, bu konuyu inceleyen âlimler ayet ve hadislere bakarak bir sonuca ulaşmak istemişlerdir.

İlgili hadis rivayetlerinden biri şöyledir:

“Üç hasletten dolayı Arabı seviniz: Çünkü ben Arabım, Kur'an-ı Kerim Arapça olarak nazil olmuştur, cennet ehlinin konuştukları dil Arapçadır.” (bk. Feyzü'l-Kadîr, 1/178 Hadis no: 225)

Ancak hadis otoritelerinden, Sehavi, Zehebi, İbnu’l-Cevzi ve Münavi gibi zatlara göre bu hadis zayıftır, hatta bazı alimlere göre mevzudur. (bk. Münavi, Feyzu’l-Kadir, 1/178)

Ayrıca İmam Kastalânî, İbn Abbas’tan, “Cennet ehli Muhammed Aleyhissalatü vesselamın diliyle konuşacaklar." mealinde bir rivayeti zikreder. (bk. el-Mevahibu’l-Ledüniyye, 2/24)

Fakat bu eseri tahkik eden, böyle bir rivayete rastlamadığını bildirmiştir. (el-Mevahibu’l-Ledüniyye, a.y)

Bununla beraber, bu kitabı şerh eden Zurkani, Hakim’in de tashih ederek rivayet ettiği bu sözün merfu hükmünde yani Peygamber Efendimizin (asm) hadisi hükmümde olduğunu bildirmiştir. (bk. Şerhu’z-Zurkani, 5/303)

Cennetin ve cennet bahçelerinden bir bahçe olan kabir alemin en güzel nimetlerinden biri de insanın dünya hayatını seyredebilmesidir. Dünyadaki günahlardan arınmış kendi hayatını seyreden kişi hem ses hem de görüntüyü algılayacak.

Dünyada konuştuğu dilini orada da anlayacak ve konuşabilecek.

Sebepler dünyasında birçok dili bir arada konuşabilen bir insan, kudret yeri olan cennette neden istediği dili konuşmasın veya konuşamasın.

Bu durumda, cennet dilinin Arapça olacağıyla ilgili rivayetleri, "Cennet ehli Arapça ile de konuşacak." şeklinde anlamak mümkündür.

Bu dünyada beden dilimiz dünyanın bütün tadlarını fark edip anladığı gibi, kabir aleminde ve cennet hayatında da kalp dilimiz bütün dilleri anlayacaktır inşallah.

İlave bilgi için tıklayınız:

Cennet dili Arapça mı olacak; yani ahirette Arapça mı konuşulacak ...

Cennette Türkçe konuşmak isteğim nasıl gerçekleşecek?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun