Hz. Âdem babamızın ismini kim koydu? Konuştuğu dil ne idi? Bir de madem bir tek atadan geliyoruz ırklar, renkler ve farklı diller nasıl ortaya çıkıyor?

Tarih: 06.09.2006 - 10:30 | Güncelleme:

Soru Detayı
Haydi dilin farklı olmasını anladım da renk farklılığı nasıl ortaya çıkıyor?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Âdem" kelimesi, bir şeyin dış yüzü "edimetü'l arz" yeryüzü manasında kullanılmıştır. Hz. Âdem (as)’in yaratıldığı toprak, yeryüzünün değişik yerlerinden alındığı için, bu isim verilmiştir. (bk. Ebû Dâvûd, Sünnet 16; Tirmizî, Tefsîr, II/955; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV/400)

Âdem (as) bu isim, Allah tarafından verilmiştir. (bk. Bakara, 2/31-37)

Hz. Âdem ( a.s) insanlığın babasıdır. öyleyse insanlığın konuştuğu tüm dilleri bilmesi ve konuşması icap eder.

Gerek İslâm, gerekse Batı kaynaklarındaki bilgiler, Hz. Âdem (AS)'in konuştuğu dilin kıyamete kadar konuşulacak bütün dillere kaynaklık ettiği yönündedir. Allah (cc) Kur'an'da:

"Ve Âdem'e isimlerin hepsini öğretti, sonra onları meleklere gösterip: 'Haydi, davanızda sadıksanız, bana şunları isimleriyle haber verin.' dedi." (Bakara, 2/31)

buyurmaktadır. Elmalılı M. Hamdi Yazır, bu âyetin tefsirini yaparken,

"Lisan hususunda bütün Âdem oğullarının zamanımıza kadar vaki olan tenevvü (çeşitlenme) ve ilerlemelerin hepsi, esas itibariyle, Hz. Âdem'in yaratılış bakımından şereflendirildiği bu isimleri öğretme özelliğine borçludur... Kelâmla ilgili kuvvet, insana has ruhun mahiyetinde bir kısım teşkil etmiştir." (M. H. Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, I/267)

demek suretiyle kıyamete kadar konuşulacak dillerin temelinde Hz. Âdem'e öğretilen isimler olduğuna işaret etmektedir.

Ebu Katade'den nakledilen bir hadis:

"Allah, Âdem'e her şeyin ismini öğretmiştir ve Âdem her şeyi ismi ile adlandırıyordu. Her şey Âdem (as)e toptan sunulmuştur." (İbn-i Kesir, Hadislerle Kur'an Tefsiri, II/279)

Bediüzzaman da buradaki "toptan" kelimesini şerh edebilecek bir açıklamayı Yirminci Söz'de şöyle yapar:

"Hz. Âdem'e icmalen talim olunan esmânın bütün meratibiyle tafsilen 'mazharı' Peygamberimiz Aleyhissalâtüvesselam'dır."

İnsanlar Hz. Âdem (as)'den sonra yeryüzünün çeşitli bölgelerine dağılmıştır. Gerek coğrafî özellikler, gerek sosyal şartlar, gerekse insanların mizaçlarındaki farklılıklar, her sahada olduğu gibi dil sahasında da farklılaşmayı beraberinde getirmiştir. Şu an yeryüzünde konuşulan dillerin Hz. Âdem (as)'e öğretilen isimlerden hareketle ortaya çıktığı söylenebilir.

İlave bilgiler için tıklayınız:

Hz.Adem ile Hz. Havva annemiz hangi dili konuşmuşlardır? Cennette hangi dil konuşulacaktır?

- Hz. Âdem ve Hz. Havva'ya neden bu isimler verilmiştir?

- Irklar, kan grupları ve dünya dilleri nasıl oluştu?

- İnsanın yaratılışı, insan nasıl ve neden yaratılmıştır? İnsan toprak ve suyun her ikisinden mi yaratıldı?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun