Hz. Âdem ve Havva hangi dil ile konuşmuşlardır?

Tarih: 05.05.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kuran-ı Kerim'de ilk insan olan Hz. Âdem'in konuştuğu ve varlığın isimlerini bildiğinden söz edilir. Hz. Âdem'e isimlerin öğretilmesi (talimü'l-esma) ayeti onun konuşmasına ve bilgi sahibi olmasına örnek olarak verilir. Bu nedenle ilk insanın bugünkü anlamda bir konuşmayı bildiği ve seslerle anlaştıkları net bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Âlimlerden bazıları,

"Allah Âdem'e bütün isimleri öğretti..." (Bakara, 2/31)

ayetini "Allah Hz. Âdem (as)'e eşyanın sıfatlarını, vasıflarını ve  özelliklerini bildirmiştir" şeklinde yorumlamışlardır.

"Diğer görüşe göre, Hz. Âdem'e öğretilen isimlerden maksat, Allah'ın sonradan yarattığı ve günümüzde insanların konuştuğu Arapça, Farsça, Rumca vb. değişik dillerin isimleridir. Âdemoğulları bu dillerle konuşuyorlardı. Hz. Âdem (a.s.) vefat ettikten sonra çocukları dünyanın her tarafına dağılınca, onlardan her biri, bu dillerin belirli birisiyle konuşmaya başladı. Böylece konuşulan hâkim oldu. İşte Hz. Âdem (as)'in çocuklarının farklı dilleri konuşmalarının sebebi budur." (Fahreddin Râzî, Tefsir-i Kebîr, ilgili ayetn tefsiri)

Fahrettin Razî her ne kadar Hz. Âdem'in farklı diller bilip konuştuğu kanaatini dile getirse de Kuran-ı Kerim ve sahih hadislerde hangi dili veya dilleri konuştuğu konusunda bilgi verilmemiştir.

Hz. Âdem'in konuştuğu dilin bir tane olması ve bu dilden insanların zamanla yeni diller türettiği görüşü daha yaygın kabul edilmekte olup (bk. Nesefî, Tabsıratü’l-edille fî ûsûli’d-dîn, 1/474) aynı zamanda açıklanabilir görünmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun