Nuh sûresi 15. âyette belirtildiği şekilde, Hz. Nuh'un kavmine yedi kat gökten bahsetmesi, o zamanın insanları tarafından anlaşılabilir miydi?

Tarih: 24.08.2006 - 23:11 | Güncelleme:

Soru Detayı
O zamanlarda insanlar göğün yedi kat olduğunu nereden bilebilir? Bu Kur'an mucizesi daha yeni ortaya çıktı...
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bilmin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Özellikle peygamberlerin toplumlara gösterdiği mucizeler, bilmin nihai hududunu çizmektedir. Hz. Âdem (as)'in oğlu ve bir peygamber olan Hz. Şit (as)'ın astronomi ilmini bilmesi ve astronomiyle ilgilenmesi, o dönemde de uzay hakkında insanlığın bilgi sahibi olduklarını göstermektedir.

Geçmiş dönemlerdeki insanların tamamen cehalet içinde olmadığını yaptıkları keşifler vesilesiyle anlayabiliriz. Demek ki o dönemki insanların gökyüzü hakkında bilgileri olduğundan Hz. Nuh (as) da onlara bunu misal olarak vermiştir.

Hz. Nuh (as), milletini göğe bakmaya yöneltmiş ve Allah'ın kendisine öğrettiği şekliyle göğün yedi kat olduğunu söylemiştir. Bu yedi kat gök içinde ay aydınlatılmış, güneş de ışık kaynağı haline getirilmiştir. Onlar ayı, güneşi görüyorlardı. Gök adı verilen uzayı da görüyorlardı. Elbette ki bu koca gökyüzünün bir sahibi olduğunu onlara hatırlatmaktaydı.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı… (Talak, 65/12) âyetindeki yedi gök ne demektir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun