Cennette Türkçe konuşmak isteğim nasıl gerçekleşecek?

Tarih: 09.09.2018 - 20:35 | Güncelleme:

Soru Detayı

Cennette Türkçe konuşmak istiyorum ama Cennette Arapça konuşulacaksa her isteğim nasıl gerçekleşecek?
Cennet'te kendi dilimi konuşmak istiyorum eğer kendi dilimi konuşamayacaksam anlatıldığı gibi Cennet'te her arzumuz yerine getirilmiyor demektir. Ayrıca neden Cennet'te Arapça konuşuyoruz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evvela Cennet dili ile bazı rivayetlere bakalım

1. "Üç hasletten dolayı Arabı seviniz: Çünkü ben Arabım, Kuran-ı Kerim Arapça olarak nazil olmuştur, cennet ehlinin konuştukları dil Arapça’dır." (Feyzü'l-Kadîr, 1/178 Hadis no: 225)

2. "Uyarıcılardan olasın diye onu(Kur’anı), apaçık bir Arapça dili ile senin kalbine Cebrail indirmiştir." (Şuara, 195)

3. Hz. Aişe’den rivayet edilmiştir: "Cennet ehli Muhammed Aleyhisselatü vesselamın lisanıyla konuşacaklar." (Mevâhib-i Ledünniye , 1/276)

4.  Bediüzzaman da “Bir rivayette lisan-ı ehl-i cennetten sayılan Farisî lisanı (Mektûbat, s. 406) rivayetini zikretmektedir.

Yukardaki rivayetlere bakıldığında, esas olarak cennet dilinin Arapça olması kuvvetle muhtemel olmakla beraber, bunu yanında Farsça da olabilir, başka bir dil de.

Netice olarak diyebiliriz ki:

Dünya sebepler diyarıdır. Yani Allah, imtihan sırrı gereği her şeyi bir sebebe bir kanuna bağlamıştır. Mesela bir meyveyi dalından kopardığın zaman aynı daldan ikinci bir meyveyi almak için zaman, ısı, su ve havaya ihtiyaç var, dolaysıyla bir sene beklemen lazım.

Ahiret yani cennet ise darü’l-kudrettir. Sebepler yok, İlahi kudret var ol demesiyle olur. Onun için bir daldan aynı meyve anında peş peşe alınabiliyor.

Aynen bunun gibi cennette insanın aklından ne geçiyorsa onu önünde hazır bulur, bir anda birden fazla dili konuşabilir. Birden fazla yerde bulunabilir. Çünkü sebepler yok, yoklar yoktur, kudret var.

Cennetin en güzel nimetlerinden biri de insanın dünya hayatını seyredebilmesidir. Dünyadaki günahlardan arınmış kendi hayatını seyreden kişi hem ses hem de görüntüyü algılayacak.

Dünyada konuştuğu dilini orada da anlayacak ve konuşabilecek.

Sebepler dünyasında birçok dili bir arada konuşabilen bir insan, kudret yeri olan cennette neden istediği dili konuşmasın veya konuşamasın.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun