Farsça'nın cennet ehlinin lisanı olacağına dair sahih rivayet var mıdır?

Tarih: 26.06.2006 - 19:21 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cennet dilinin Arapça, Farsça veya başka bir lisan olduğuna dair merfu sahih bir hadis rivayetine rastlayamadık. 

- Cennet lisanının Arapça  olduğuna dair sadece bazı sahabe ve tabiin alimlerinin sözleri vardır. Örneğin, İbn Kesir Şuara:195. ayetini tefsir ederken, İbn Ebi Hatimden naklen “Kıyamet günü(Mahşerde) insanlar Süryanice konuşurlar. Cennete gidenler ise Arapça konuşurlar” demiştir. (bk. İbn Kesir, ilgili yer)

- Keza, İbn Abbas’ın ve İmam Zühri’nin de “Cennet ehlinin dili Arapça olduğunu” söyledikleri bildirilmiştir. (bk. İbn Kayyım, Hadi’l-Ervah, 69. Bab)

- İbn Teymiye de değişik rivayetlere yer vermiş ve sonuç itibariyle ilgili rivayetlerin sahih olmadığını bildirmiştir. (İktizau’s-Sirati’l-müstakim,1/158)

- Bununla beraber, Hanefî fıkıh alimlerinden Haskefî, konuyla ilgili şöyle bir hadisten söz etmektedir.

“Cennet ehlinin lisanı Arapça ve Dürriye olan Farsçadır.” (bk. Dürrü’l-Muhtar, 1/483)

- el-Leknevi, bu rivayetin uydurma olduğunu bildirmiştir (bk.el-asaru’l-merfua,1/17)

- Burada şunu da belirtelim ki, Bediüzzaman hazretleri de bu rivayete işaret etmiştir. O,  bu hadisi aktarırken  “bir rivayette...” (Mektubat, 29. Mektup, 7. Kısım) demek suretiyle rivayetin zayıflığına işaret etmiştir.

Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, Üstad Bediüzzaman, bidat ehlinin, namazda Kur’an’ın Türkçe mealinin okunmasını teşvik ve terviç etmek maksadıyla, İmam-ı Azam’ın bir fetvasını bahane etmeleri sebebiyle, onlara böyle bir rivayetin var olduğunu söyleyerek ve İmam-ı Azam’ın fetvasının bir çok yönden hususiyet arz ettiğini belirterek dini tahrip edenlere cevap vermiştir.

- Zehebi’ye göre, "Hz. Peygamber’in Arap, Kur'an-ı Kerim’in ve cennet dilinin de Arapça olması sebebiyle Arapların sevilmesini" emreden hadis ve benzeri rivayetler uydurmadır. (Zehebî, Mizânu’l-İtidâl, II/213)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun