"Medine'de ölmeye gücü yeten, burada ölsün. Burada ölene şefaatim vacip olur." hadisi sahih midir; nasıl anlamalıyız?

Tarih: 18.12.2011 - 07:27 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İbn-i Ömer’den (Radıyallâhü ankümâ) rivayet edildiğine göre; Resûlulullah (asm) şöyle buyurdu:

“Kim Medine'de (yerleşip ölünceye kadar orada oturmak suretiyle) ölebilirse yapsın (yâni ölünceye kadar orada ikâmet etsin). Çünkü ben orada ölen kimse için şüphesiz şehâdet ederim (yâni şefaat ederim).” (İbn Mâce, Menasik, 104)

Bir başka rivayette ise, “Çünkü ben orada ölen kimse için şüphesiz şehâdet ederim.” cümlesi yerine; “Çünkü ben orada ölen kimse için şefaat ederim.” cümlesi buyurulmuştur. Tirmizî, bu rivayetin hasen garib olduğunu söylemiştir. (Tirmizi, Menakıb, 68)

Hadisi şerheden alimler, mümin kişiye Medine'de ölmek emri verilmiştir. Halbuki ölmek müminin elinde değil, Allah'ın takdirine bağlıdır. Müminin gücü dışında kalan bu emirden maksad, ölünceye kadar orada ikâmet etmektir. Bu itibarla hadis-i şerif, Medine-i Münevvere’de ikâmet etmeyi teşvik mahiyetindedir, derler. (bk. Tuhfetü’l-ahvezi, ilgili hadisin şerhi)

Resûl-i Ekrem’in (asm) şefaati bütün müslümanlar için geçerlidir. Medine-i Münevvere'de ölen nıü'min için yapılacağı vaad buyurulan şefaat veya şehâdet, özel mahiyette yapılacak şefaat ve şehâdet mânâsını ifâde eder.

Bu hadisi, belli zamanlar ve kişiler için anlamak mümkün olduğu gibi, bütün zamanlar için anlamak da mümkündür.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun