Biz Allah'ımızı kıyamette görecek miyiz?

Tarih: 02.12.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hesap gününde, yani kıyamette Allah ile arada bir türcüman yani aracı olmadan konuşucakmışız; yani biz Allah'ımızı kıyamette görücek miyiz?
- Biliyoruz, cennete görüceğiz ama kıyamette sadece sesini mi duyacağız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Sizden biriniz kıyamet günü, aralarında ne bir perde ne de bir tercüman olmadan, Allah’ın huzurunda duracak…” anlamında bir hadis var mıdır?

Soruda işaret edilen ve “Sizden biriniz kıyamet günü -aralarında ne bir perde ne de bir tercüman olmadan- Allah’ın huzurunda duracak…” manasına gelen hadis sahihtir.(bk. Buharî, Zekat, 9).

Fahreddin Razî'nin bildirdiğine göre,  ehlisünnet alimlerinin büyük çoğunluğu,

 “Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl parıldayacaktır. Rablerine bakacaklardır.(Kıyame,75/22-23)

mealindeki ayete dayanarak müminlerin kıyamet günü  Allah’ı görecekleri hususunda ittifak etmişlerdir.(Razî, ilgili ayetin tefsiri). Ayette -meal olarak- yer alan “o gün”den maksat kıyamet günüdür.

Müminlerin cennette olduğu gibi, kıyamet gününde de Allah’ı göreceklerine dair bir çok sahih hadisler vardır. Misal olarak Buharî ve Müslim’in birlikte söz konusu ettikleri bir hadisi aşağıda takdim ediyoruz.

Hz. Ebu Hureyre anlatıyor: Bazı kimseler,
“Ey Allah’ın Resulü! Kıyamet günü Rabbimizi görür müyüz?” diye sorunca, Resulullah (a.s.m),
“Ayın ön dördüncü gecesinde aya bakmakta / görmekte hiç zorlanıyor musunuz?” diyerek karşı bir soru yöneltti.
“Hayır!” dediler.
“Peki, göğün bulutsuz / berrak olduğu bir günde Güneşe bakmakta / görmekte bir sıkıntı çekiyor musunuz?" diyerek ikinci bir soru daha sordu. Onlar yine,
“Hayır!” diye cevap verdiler. Bunun üzerine Resulullah (a.s.m),
“Aynen kıyamet günü Rabbinizi öyle göreceksiniz” diye buyurdu.(Buharî, Tevhid, 24, rikak, 53; Müslim, iman, 299).

Ayet ve hadislere göre, müminlerin mahşerden ve cennetten Allah'ı görecekleri anlaşılmaktadır. Ancak bunun mahiyetini bilemiyoruz. İnsanın sınırlı görmesiyle, Allah’ın zâtını ihata etmesinin mümkün olmayacağını söyleyebiliriz. Cennette insanın görmesi ne kadar inkişaf etse ve ne derece ulvileşse de yine kayıtlıdır, sınırlıdır. Rü’yet, bu sınırlı nazarla gerçekleşecek ve insanın kabiliyeti ölçüsünde bir mazhariyet tarzında tahakkuk edecektir. Yoksa, rü’yeti, Allah’ın zâtını ve sonsuz sıfatlarını ihata şeklinde anlamaya aklen imkân yoktur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah'ı ne zaman görebileceğiz? Cennet'te müminler görebilecek mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun