Dünyada yaşadığım bütün anılarımı, izleyebilir miyim cennette?

Dünyada yaşadığım bütün anılarımı, izleyebilir miyim cennette?
Tarih: 07.07.2021 - 15:22 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu dünyada yaşadığım bütün anılarımı, ömür boyu neler yaptığımı bilebilir ve izleyebilir miyim ahirette, cennette?
- Ayet ve hadislerle açıklarsanız memnun olurum.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

(Cennettekiler) birbirlerine dönüp sorarlar: 'Doğrusu biz, daha önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık (değil mi?) Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette biz bundan önce yalnız O’na yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız O’dur.” (Tur, 52/25-28)

mealindeki ayetlerde, cennette olanların dünyadaki hayatlarından da söz edeceklerine işaret edilmiştir.

Sözlü olarak bahsettikleri olayları, manzaraları görmek de isterler.

“Orada canların çektiği, gözlerin hoşlandığı her şey vardır. Siz orada ebediyen kalacaksınız.” (Zuhruf, 43/71)

mealindeki ayette işaret edildiği üzere, gözlerin görmekten hoşlandığı dünyevî manzaralar da orada bulunur.

Bu konuda Bediüzzaman Hazretlerinin bir ayetin işaretinden anladığı bir yorumu şöyledir: 

“Meselâ ehl-i cennet, elbette arzu ederler ki, dünya maceralarını tahattur etsinler ve birbirine nakletsinler; belki o maceraların levhalarını ve misallerini görmeyi çok merak ederler. Elbette sinema perdelerinde görmek gibi; o levhaları, o vakaları müşahede etseler çok mütelezziz olurlar. Madem öyledir, herhalde dâr-ı lezzet ve menzil-i saadet olan dâr-ı cennet'te, عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ / "karşılıklı koltuklara oturup sohbet edecekler" işaretiyle; sermedî manzaralarda, dünyevî maceraların muhaveresi ve dünyevî hâdisatın manzaraları cennette bulunacaktır. (…)"

"Aynen öyle de: Şu mevcudat-ı bahariye ve dünyeviyede kısa bir hayat geçirdikten sonra, onların Sâni'-i Hakîm'i âlem-i bekaya ait gayelerini o âleme kaydetmekle beraber âlem-i ebedîde, sermedî manzaralarda onların etvar-ı hayatlarında gördükleri vezaif-i hayatiyeyi ve mu'cizat-ı Sübhaniyeyi, menazır-ı sermediyede kaydetmek, mukteza-yı ism-i Hakîm ve Rahîm ve Vedud'dur. (bk. Mektubat, Yirmi Dördüncü Mektup, İkinci Makam, s. 294)

İlave bilgi için tıklayınız:

Cennette bu dünyadaki hayatımızı hatırlayacak mıyız? Dünyada ...
Cennette sevdiklerimizle kavuşacağımızın delilleri nelerdir ...
Cennette kişiliğimiz hiç gelişmeyecek mi?
Cennette dünyayı seyretmek serbest mi?
Cennet hayatımız nasıl geçecektir? Orada nelerle uğraşacağız ...
Kıyametten sonra, kainat, gezegenler, yıldızlar, atomlar bugünkü ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun