​Dünyadaki ağaçlar cennette insanlar gibi mi olacak?

​Dünyadaki ağaçlar cennette insanlar gibi mi olacak?
Tarih: 02.05.2021 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Dünyadaki ağaçlar cennette insanlar gibi mi, dünyadaki taşlar da cennette hayvanlar gibi mi olacak?
- Cennetteki ağaçların buradaki insanlar gibi, oradaki taşların buradaki hayvanlar gibi emri anlayıp yapacağını biliyoruz. Peki dünyadaki ağaçlar ve taşlar da cennete gidip, buradaki ağaçların orada insanlar gibi, buradaki taşların orada hayvanlar gibi olacağını söylemek mümkün mü?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Peki dünyadaki ağaçlar ve taşlar da cennete gidip, buradaki ağaçların orada insanlar gibi, buradaki taşların orada hayvanlar gibi olacağını söylemek mümkün mü?” sorusuna cevabımız “Hayır!”dır. Çünkü böyle bir bilgi ne Kuran’da ne de hadislerde söz konusu değildir.

Ayrıca, ağaçları -en mükerrem varlık olan- insanla aynı tutacak bir karşılaştırma Kur'an’ın açık ifadelerine de terstir.

Konumuzla ilgili olarak dünya-ahiret hayatının karşılaştırıldığı:

(Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri) bu dünya hayatı hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir; ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur; keşke bunu bilselerdi” (Ankebut, 29/64)

mealindeki ayette yer alan “asıl hayat” ifadesinde böyle bir karşılaştırmanın yapılmadığını görmekteyiz.

Bediüzzaman Hazretlerinin bu ayetin tefsirinde yaptığı açıklama şöyledir:

“...şu dâr-ı dünyada, camid ve şuursuz ve hayatsız maddeler, orada şuurlu hayatdardırlar. Buradaki insanlar gibi orada da ağaçlar, buradaki hayvanlar gibi oradaki taşlar; emri anlar ve yapar. Sen bir ağaca desen "Filan meyveyi bana getir", getirir. Filan taşa desen "Gel", gelir. Madem taş, ağaç, bu derece ulvî bir suret alırlar. Elbette ekl ve şürb ve nikâh dahi hakikat-ı cismaniyelerini muhafaza etmekle beraber; Cennet'in dünya fevkındeki derecesi nisbetinde, dünyevî derecelerinden o derece yüksek bir suret almaları iktiza eder.” (bk. Sözler, Yirmi Sekizinci Söz, s. 499)

Bu açıklamada “Dünyadaki ağaçlar ve taşlar ile insanlar arasında” bir benzetme yoktur. Sadece “emirleri anlama ve yerine getirme” noktasında bir benzetme yapılmıştır.

Benzetme yönünün benzeyen ve kendisine benzetilen şeyler arasında her yönüyle bir “vech-ş şebeh” olmasını gerektirmez. Örneğin, “Filan adam arslan gibidir.” denildiği zaman, bu adamın her açıdan o arslan gibi olmasını gerektirmez. Sadece bir tek yönden “ortak benzetme yönü” varsa yeterlidir.

Bunun gibi, cennetteki ağaçların insana benzemesi, yalnız şuur ve algılama bakımından olması teşbih için yeterli bir argümandır.

Bugün robotlar da bazı yönlerden insana benziyorlar. Ancak robotların tamamen bir insan gibi olduğunu söyleyen hiçbir aklıselim sahibi bulunmaz.

Bu dünyada bitkiler yarı canlı, taşlar cansız oldukları halde, ahirette bunlar emir dinleyecek kadar ileri seviyede bir hayata kavuşacaklardır.

Özetle, cennetteki ağaçlar ve taşlar, buradaki hayvanlardan daha ileri seviyede hayat sahibi olacaklardır. Ahretin ağaçları ve taşları bu derece terakki etmiş olurlarsa, elbette ki, oranın insanları hayal edemeyeceğimiz kadar ileri bir derecede hayat sahibi olacaklardır.

Cennette bütün müminlerin ruhları bedenlerine galip gelecek, bir mümin bir anda birçok yerde bulunabilecek, farklı zevkler tadabilecektir.

Cenneti bu dünyada anlamak mümkün olmadığı gibi, ehl-i cennetin oradaki üstün hayat mertebesinin de bu dünyada hayal edilmesi mümkün değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun