Cennette toz duman var mı?

Tarih: 11.12.2019 - 08:32 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Temizlenmeyen her evde toz olur. Temizlenmediği zamanlarda, cennetteki evlerimizde de toz olacak mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hayır, cennette toz, duman ve pislik gibi şeyler yoktur.

Konuyla bir ayet ve bir hadis meali şöyledir:

“Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedî olarak kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde güzel meskenler vaad etmiştir. Allah’ın rızası ise hepsinden büyüktür, işte büyük bahtiyarlık da odur.” (Tevbe, 9/72)

Ebu Hureyre’den  nakledildiğine göre, Peygamberimiz (asm) cenneti şöyle tasvir etmiştir:

“Cennetin yapıtaşları altın ve gümüştür. Binalarının harcı ise misktir...” (bk. Tirmizi, Cennetin Özellikleri, 39, H. No: 2526, 2528)

Bu hadisin senedi sahihtir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, h.no: 18637)

Razi de cennet binalarının güzellikleriyle ilgili bu hadisi delil getirmiştir. (Razi, Tevbe 72. ayetin tefsiri)

Ayette “güzel meskenler” olarak meal verilen kelime “mesakin-i tayyibe”dir. Tayyib kelimesi, “hoş, güzel, temiz, hoşa giden” manaya gelir. (Beydavi, İbn Kesir, ilgili yer)

Bu mana, pis, toz ve dumanın zıddıdır. Zira toz-duman kimsenin hoşuna gitmez. 

- Ayrıca cennet hayatını dünya hayatıyla kıyaslamak da yanlıştır. Buradaki evlerin kirlenmesi, oradaki evlerin de kirleneceğini düşünmek hatalı bir yorumdur. Çünkü, İbn Abbas’ın da belirttiği gibi:

“Cennetteki ürünler, varlıklarla dünyadaki varlıklar arasında isim benzerliğinden başka hiçbir benzer tarafı yoktur.” (Taberî, 1/135; İbni Kesîr 1/63; Kurtubî, 1/240)

Onların etrafında altın tepsiler ve testilerle dolaşılır; orada nefislerin arzu ettiği ve gözlerin lezzet (zevk) aldığı her şey vardır. Ve siz orada ebedi kalacaksınız." (Zuhruf, 43/71)

mealindeki ayetin ifadesinden de cennette kirlenmenin söz konusu olmadığını anlamak mümkündür.

“Nefislerin arzu ettiği ve gözlerin lezzet (zevk) aldığı her şey”in cennette var olması demek, toz dumanın olmadığına da işarettir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Cennet hayatının özellikleri nelerdir? Cennet de olsa, sonsuz hayat ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun