Denizanası ölümsüz müdür?

Tarih: 24.12.2016 - 02:07 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bazıları denizanası ölümsüz diyerek "Her canlı bir gün ölümü tadacaktır" ayetine karşı çıkıyorlar.
- Ayrıca denizatının cinsiyeti yok deyip "Her canlı çifter çifter yaratılmıştır" Ayetine karşı çıkıyorlar sizce ne yapılmalı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Denizanaları, yassılaşmış ve yüzmeye uyum yapmış vücuda sahiptir. Yüzme organı şemsiye şeklini almıştır. Bu canlıların beyinleri yoktur. Beyin görevi ışığa ve kokuya duyarlı şekilde gelişmiş olan sinir sistemleri sayesinde sağlanır. Küçük balıklarla ve plankton adı verilen küçük canlılarla beslenirler.

Denizanaları yumurta ve sperm yoluyla eşeyli olarak çoğalabildikleri gibi, tomurcuklanma şeklinde eşeysiz olarak da çoğalırlar. Eşeysiz üremede büyüyen tomurcukların yeni bir canlıyı vermek için ana yapıdan ayrılarak gelişmeleri sağlanır.

Yetişkin denizanalarına medüz adı verilir. Medüz haline gelmiş dişi yumurtaları suya bırakır. Erkek denizanası da spermlerini suya salar, yumurtalar suda döllenir. Döllenme sonucunda yumurtadan önce larvalar teşekkül eder. Daha sonra polip safhasına ulaştırılır. Poliplerden de denizanası meydana getirilir.

Kur’an-ı Kerim’in Zâriyât Suresinin 49. Ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:

“Her şeyden de çift çift yarattık ki, düşünüp öğüt alasınız.”

İşin ehli olanlar bu ayete farklı manalar vermişler, sadece erkek ve dişi şeklinde anlaşılmaması gerektiğine dikkat çekmişlerdir.

Özet olarak; Allah her şeyi iki nevî, yani çeşit olarak yaratmıştır.

Meselâ; gök ile yer, güneş ile ay, gece ile gündüz, denizler ile karalar, dünya ile ahiret birer çifttir. Aynı şekilde; hidayet ile dalâlet, saadet ile üzüntü, hayat ile ölüm, aydınlık ile karanlık, güzellikle çirkinlik, fakirlikle zenginlik, soğuk ile sıcaklık, erkek ile dişi, artı ile eksi birer çifttir. Bu misaller daha arttırılabilir. Bunların hepsi o ayetin açılımı içerisindedir.

Bu ayet manen diyor ki; "Ey insanlar! Bunları dikkate alarak Allah’ın kudretini düşünmelisiniz. Bu kadar çeşitli, zıtlıkları yaratan bir zat, elbette insanları öldükten sonra tekrar diriltmeye ve yaptıklarından ve yapması gerekip de yapmadıklarından hesap sormaya kadirdir."

Yukarıdaki sorudan anlaşılan odur ki, Allah’a inanmayanlar, bu inkârlarına güya ilmi bir kılıf giydirmek için bazı canlıların farklı cinsiyetlerinin olmadığını ileri sürüyorlar. Burada olduğu gibi, cahiliyetlerini ortaya koymuş oluyorlar.

Bir şeyin yokluğuna karar verebilmek için bütün kâinatı her yönüyle araştırmak gerekir. Bunlar işin içerisinde olmayan gençlerin imanını çalmak için çeşitli düzenbazlıkları yapıyorlar ve bu batıl fikirlerini ilmi bilgi gibi takdim ediyorlar.

Denizanasının ölümsüzlüğünü nereden biliyorlar? Denizanaları başta küçük balıklar olmak üzere deniz canlılarının besinidir. Bunlar her bir denizanasının yanında mı bulunuyorlar ki, onların ölümsüz olduğundan söz ediyorlar. Bir yılda denizlerde ne kadar denizanası meydana geliyor ve ne kadarı balıklara yem oluyor? Bunu biliyorlar mı? Böyle bir araştırma yapmışlar mı? Bir denizanasının kaç sene yaşadığını hangi deneylerle ortaya koymuşlar?

Bu iddiada bulunanların esas gayesi ilmî bir meseleyi ortaya koymak değil, inkârlarına dayanak bulma gayretidir. Allah bu tip cahillerden yüz çevirmemizi, onlarla münakaşa etmememizi bildiriyor. Çünkü onların gayesi doğruyu bulmak değildir. Dolayısıyla siz denizanasının çift eşeyli olduğunu ispat etseniz, bu sefer araştırma yapılmamış veya durumu tespit edilmemiş bir başka canlıyı ileri süreceklerdir. Çünkü onların gayesi Allah’ı inkârda kendilerine arkadaş bulmak, gençleri imansız yapmaktır.

Akla kapı açmak için şu örneği de vermeyi uygun görüyoruz:

Bir insanın vefat ettikten sonra ondan yaratılan çocuğun devam etmesi gibi, bir varlık hayattan gidince ondan yaratılan varlıklar devam edebilir.

Bu durumda insanın çocukları devam ediyor diye babalarının ve annelerinin ölümsüz olduğunu söylemek ne kadar doğru olur.

Bu kadar kolay ve anlaşılır bir konuyu böyle inkarlarına alet edenlere acımak gerekir.

Ayrıca her şeyin ölümlü olması, sonu açısındandır. Dünya da fanidir ama hala devam ediyor. Demek ki en son kıyamet ile bunlar da vefat edecek demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun