“Her şeyi çift (erkek ve dişi) yarattık.” ayetine göre, melekler de mi çift yaratılmıştır?

Tarih: 07.08.2011 - 00:11 | Güncelleme:

Soru Detayı

- “Her şeyi çift (erkek ve dişi) yarattık, düşünüp öğüt alasınız.” (Zariyat, 51/49) ayetine göre, melekler de mi çift yaratılmıştır? - Halbuki meleklerin ve bazı tek hücreli canlıların cinsiyeti bulunmuyor? - Bu ayeti nasıl anlamamız gerekir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Çift olmak, yalnız cinsiyet bakımından dişi-erkek anlamında kullanılmaz. Bunun yanında bir şeyin iki farklı parçadan meydana geldiğini de ifade eder. Örneğin insanlar bir yandan erkek-kadın çiftinden meydana gelir, diğer taraftan her erkek ve her kadın ruh ve beden ikilisine/çiftine sahiptir.

Çift kavramı, aynı zamanda evrenin ikili sistemini ifade etmektedir.

Kozmik Çorba: Kâinat da bu kusursuz ikili /çift sistem  çerçevesinde yaratılmıştır. Yaratılışın ilk anlarını tasvir eden "madde-i aciniye," "ilk cevhere", "kozmik çorba" gibi isimlerle andığımız kâinatın o ilk döneminde varlıklar, "madde-anti madde" şeklinde ikili bir sisteme göre ayarlanarak yaratılmıştır. Einstein'ın meşhur “E=mc2” formülü de kâinatın, madde-enerji ikilisinden meydana gelen bir hamurdan yaratıldığını ortaya koymaktadır(bk. Niyazi Beki, Rahman Suresi tefsiri, s.77).

Atom Sistemi: Kozmoloji uzmanlarının bildirdiğine göre, "kozmik çorba" döneminden sonra kâinatın temel maddeleri olan atomlar yaratılmıştır. Canlılar gibi çifttir. Meselâ: Bir protonun yaratılması için, bu kadar enerjiyi taşıyan iki fotonun bir araya gelmesi gerekir. Kütle enerjisine sahip iki gama ışınının çarpışması sonunda bir proton, bir de antiproton olmak üzere bir parçacık çifti yaratılır. Proton pozitif, antiproton ise negatif elektrik yüküne sahiptir. Kütlesi ise protonla aynıdır.

Yine atomun çekirdeği dışında iki önemli parçasından biri olan elektonlar da anti maddesi olan pozitronla birlikte, yani çift yaratılmıştır. Müspet ilim, kâinatın temel yapısının “atom” olduğunu, atomun ise eksi ve artı yüklü unsurlardan meydana geldiğini belirtmektedir(a.g.e).

Melekler nurdan/ışıktan yaratılmıştır. Işıktaki ikili sistem meleklerde de var demektir. Işığı oluşturan parçacıkların yani fotoların kütlesi olmasa da enerji yapısı vardır. Fizik biliminde foton, elektromanyetik alanın kuantumu, ışığın temel "birimi" ve tümel elektromanyetik ışınların kalıbı olan temel parçacıktır. Diğer bütün temel parçacıklar gibi foton da kuantum mekaniği ile yönetilir ve dalga parçacık ikiliği gösterir. Bu durum fotonun hem dalga hem de parçacık özelliğine sahip olduğunu gösterir(Vikipedi).

Bu açıklamalardan da anlaşılıyor ki, nurdan/ışıktan yaratılmış olan melekler için de çift kavramı, ikili sistem kavramı geçerlidir.

Diğer taraftan, nurdan yaratılmış olan meleklerin temessül kabiliyetleri olduğu için, misalî bedenlere de girebiliyorlar. Hz. Cebarail’in Dihye suretinde girmesi gibi. Bu misalî bedenleri onları bir çift sisteme dahil edebilir.

Tek hücreli canlılar bir hücreden oluşmuş canlılardır.

Genellikle tek hücrelilerde görülen AMİTOZ  bölünmeyle o türe ait birey sayısı artar. Amitoz bölünme yapan hücrelerin önce çekirdeği uzar, çekirdeğin uzamasıyla çekirdekçik de uzayıp boğumlanarak ikiye ayrılır. Bunu sitoplazma bölünmesi takip ederek, bir hücreden iki yeni yavru oluşacak şekilde bölünme gerçekleşir.

Diğer hücreler için eşeyli bölünme denildiği gibi, tek hücreli bölünmeye de eşeysiz bölünme denir. Hz. İsa’yı babasız yaratan Allah, tek hücreyi de eşeysiz yaratıyor. Ancak bu bölünme de bir nevi döllenmedir ve çift olma kavramına dahildir.

Özetle, canlı-cansız her şey, elektron, nötron ve protonlardan meydana gelir. Bu üç unsurun da eşleri vardır ki bunlar anti elektron, anti nötron, anti protondur. Buna göre her şey çifttir, ikili sisteme sahiptir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Yaratılıştaki çftler

Bütün canlıların çift yaratıldığı belirtilmişken, tek hücreli hermafrodit canlıların varlığını nasıl düşünmeliyiz?

"Düşünüp ibret alırsınız diye her şeyden çiftler yarattık." ayetine göre atom, bakteri, virüs, salyangozun da çifti var mıdır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorumlar

Furkan Süzer

https://youtu.be/drcq5eY09Tg burda daha iyi anlatıyor

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun