"Cezallahu anna muhammeden ma hüve ehlüh." ne demektir, böyle bir dua var mıdır?

Tarih: 07.01.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu dua Kur’an’da yoktur.

Manası şudur: “Allah, bizden taraf Hz. Muhammed (a.s.m)’e layık olduğu mükâfatı versin.”  Elbette samimi olarak söylenen bu sözün pek çok sevabı vardır. Yetmiş bin tabiri kesretten kinaye olabilir. Yani bir çok melek ona sevap yazar, demektir.

Bu ifade Hz. Peygamber (a.s.m)’e mahsus olarak kullanılan bir ifade değildir. Nitekim Hz. Ebu Bekir aynı ifadeyi Hz. Cafer için de kullanmıştır.(bk. Kenzu’l-Ummal, 14/56).

Sorudaki hadis rivayet ise, şöyledir:

Hz. Abdullah b. Abbas anlatıyor: Hz. Peygamber (asv) şöyle buyurdu:

"Kim, 'cezallahu  anna  muhammeden  ma  hüve  ehlüh' derse yetmiş bin kâtibi/meleği sabahta çalıştırmış olur/ona sevap yazarlar.”
Hadis zayıf olarak değerlendirilmiştir. (Mecmau’z-Zevaid, 10/163).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun