Cehennem tutuşturulduğu zaman, ayetine göre, cehennemin sonradan yaratılacağı söylenebilir mi?

Tarih: 01.07.2015 - 01:55 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Cehennem tutuşturulduğu zaman" gibi ayetlere göre cennet-cehennem şu an yaratılmadı demek doğru mudur?
- Eğer şimdiden cennet cehennem varsa bunu hangi ayetlerden biliyoruz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Cehennem tutuşturulduğu zaman.” (Tekvir, 81/12)

mealindeki ayette cehennemin yeni inşa edileceği değil; önceden var olan cehennem ateşinin gelenler için bütün şiddetiyle alev alev kızıştırıldığı manasına gelir.

- Ayetteki asıl Arapça kelime olan “Sui’rat”/Tes’ir, var olan bir ateşi tutuşturmak, kızıştırmak manasına gelir.  

Demek ki cehennem vardır, içindeki ateş de vardır. Fakat kıyamet günü, bu ateş tam tutuşturulur, kızıştırılır. Çünkü artık faal hale geçmesi gerekir.

- Bu ayetten sonra gelen “Ve cennet yaklaştırıldığı zaman” mealindeki ayette de bu mana vardır. Yani bu ayetin ifadesinden de,  cennetin şu anda var olduğunu, ancak kıyamet günü müminlerin girmeleri için yaklaştırılacağını anlamak mümkündür.

- Bu iki ayette, şu anda var olan cennet ve cehennemin kıyamet günü, oralara gidenlere bir mükâfat ve bir ceza yurdu olarak gereken şekilde hazırlanacağına vurgu yapılmıştır. Yoksa, bunların sonradan yaratılacağına bir işaret değildir.

- Bakara 24. ayette yer alan “kâfirler için hazırlanmış ateş” mealindeki ifadeden de cehennemin şu anda hazır olduğunu anlayabiliriz.

“Biz cehennemi kâfirler için konak olarak hazırladık.” (Kehf, 18/102)

mealindeki ayetin ifadesi de bu gerçeğe işaret etmektedir.

- “Şüphesiz ki cehennem, bir gözetleme yeridir. Azgınlar için bir barınak olacaktır.” (Nebe’, 78/21-22) mealindeki ayette de cehennemin şu anda mevcut olduğunu anlamak gerekir.

- “Onlar (Firavun ve taraftarları) sabah akşam ateşe arz olunurlar. Kıyamet günü ise: ‘Firavun adamlarını azabın en ağırına sokun’denir.” (Mümin, 40/46) mealindeki ayetten de cehennemin şu anda mevcut olduğunu anlamayana Allah insaf versin.

- Keza, “Andolsun ki o (Muhammed), onu (Cebrail’i) başka bir inişinde de görmüştü. Sidretü’l-Müntehâ’nın yanında. Ki Cennetü’l-Me’vâ da onun yanındadır.” (Necm, 53/13-15) mealindeki ayetlerin ifadesi, Cennetin şu an mevcut olduğunun açık göstergesidir.

- Bu konuda bir çok sahih hadis vardır. Misal olarak şu ikisini zikredebiliriz:

a) Miraç kıssasında uzun bir hadisin son bölümünde şöyle buyurulur:

“Sonra Cibril/Cebrail, beni yürütüp nihayet Sidretu’l-Muntehaya kadar götürdü… Sonra cennete götürüldüm...” (Buhari, Salat, 1; Müslim, İman, 263).

b) “Sizden biriniz öldüğü vakit ona ahiretteki yeri sabah ve akşam arzolunur. Eğer o ölen kimse ehl-i cennet ise cennetteki yeri kendisine gösterilir. Eğer ehl-i cehenem ise cehennemdeki yeri gösterilir ve kendisine: ‘İşte senin yerin burasıdır ve senin bu halin, kıyamet günü Allah seni ba’s (haşir-neşir) edinceye kadar devam eder.' denir.” (Buhari, Cenaiz,91; Müslim, Cennet, 65/2866)

İlave bilgi için tıklayınız:

Cennet ve cehennem yaratılmış mıdır; yaratıldıysa yeri nerededir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun