Canlı hayvan yiyen bitkilerin cezası nasıl olacaktır?

Tarih: 10.10.2016 - 02:19 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Etobur bitkilerin ortaya çıkısı ne zamandır?
- Masum hayvanları yiyor. Kurbağa bile yiyebilen türleri var. Bunu bir hayvan yapsa dünyada ya da ahirette cezaya müstahak olur ama bunu bir bitki yapıyor bunun cezalandırılması mümkün mü?
- Bu bitkilerde Allah’ın hangi isimlerinin tecellisini görebiliriz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Et yiyen (etobur) bitkilerin 600 çeşidi vardır. Böcekler ve sinekler genellikle bunların yapraklarıyla yakalanırlar.

Yapraklar kapan şeklinde veya yapışkan tüylü sıvılarla kaplıdır. Buraya gelen böcek veya sinek bir daha geriye çıkamaz. Daha sonra salınan enzimlerle bu hayvanlar parçalanıp sindirilir.

Bu bitkilerin bataklıklarda, su içerisinde yaşayan türleri de vardır. Bu tip bitkiler topraktaki minerallerle beslenmenin yanında, böyle hayvanları da sindirmelerinin sebebi tam bilinmemektedir.

Ancak etobur bitkilerin azot, fosfor ve potasyum gibi elementlere ihtiyaçlarını toprak dışından böyle hayvanları yakalayıp sindirerek temin ettikleri kabul edilmektedir.

- Etobur bitkiler ne zaman ortaya çıkmıştır?

Bu bitkiler genelde çiçeklidirler. Çiçekli bitkilerin yeryüzünde göründüğü devre İkinci Zaman’ın (Mesozoik) başlangıcı Triyas devridir ve günümüzden yaklaşık 230 milyon yıl öncedir. Bunlar, evrimcilerin ileri sürdükleri gibi evrimleşerek bu hale gelmiş değildir. Doğrudan bu şekilleriyle yaratılmışlardır.

- Canlı hayvan yiyen bu bitkilerin cezası nasıl olacaktır?

Canlı hayvan (koyun ve keçiyi) kesip yiyen insanın cezası ne ise, bunların da cezası o olacaktır!..

İnsanlara Cenab-ı Hak; “kuzuyu ye, domuzu ve ölü hayvanı yeme” demiştir. Dolayısıyla kuzuyu yiyen insanın nasıl cezası yoksa, sinek veya böceği yiyecek şekilde yaratılan bitkinin de cezası olmayacaktır.

- Bu bitkilerde Allah’ın hangi isimlerinin tecellisini görebiliriz?

O bitkilere Cenab-ı Hakk’ın;
- Hayat vermesinden Hay ve Muhyi isimlerini,
- Onları beslemesinden Rezzak ve Rahman isimlerini,
- Hikmetle yaprak ve çiçeklerinin yaratılışından Hakim, Müdebbir ve Rahim isimlerini,
- Güzel şekilde ve ölçülü yaratılmış olmasından Müzeyyin ve Mukaddir isimlerini,
- Tohum ve meyvelerinin yaratılışından Hafız ve Rezzak gibi pek çok ismini okumak mümkündür...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun