Kollarını köpeğin döşediği gibi döşemesin, hadisi kimler içindir?

Tarih: 21.03.2017 - 02:44 | Güncelleme:

Soru Detayı

- "Sizden biriniz secde ettiği vakit ellerini köpeğin döşediği gibi döşemesin, uyluklarını bitiştirsin." hadisi serifi kadınları kapsamıyor mu?
- Kadınlar secdeye giderken kollarını ve ellerini yere koyuyor. "Sizden biriniz secde ettiği vakit ellerini köpeğin döşediği gibi döşemesin, uyluklarını bitiştirsin." hadisi serifindeki pozisyonda olmuyor mu?
- Resulullah(sav) 'ın bu benzetmesi kadınların secde sekli için de geçerli mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Ebu Hureyre’den nakledilen bu hadis rivayeti -içinde bir ravi zayıf olduğu için- zayıf kabul edilmiştir. (bk. el-Elbani, Sahihu Ebi Davud, 4/55)

Bununla beraber, konumuzla ilgili olan ve Hz. Enes’ten nakledilen “Secdelerinizde mutedil olun, biriniz (secde ettiği vakit) kollarını köpeğin döşediği gibi döşemesin.” (Ebu Davud, h. no: 897) manasındaki hadis rivayeti sahihtir (el-Elbani, a.g.e, 4/49).

Zaten bu hadis rivayeti  Buhari’de de yer almıştır. (h. no: 822)

“Secdelerinizde mutedil olun” emrinden maksat, kişinin ellerini secdeye koyarken, kollarını da ne tamamen yere döşemesi, ne de dikey olarak havada tutmasıdır. Bilakis, bu iki pozisyonun arasında bir konumda tutmak gerekir.

Aslında hadisin daha sonraki “kollarını köpeğin döşediği gibi döşemesin” manasındaki ifadesi “secdede mutedil olmanın” bir açıklamasıdır.

Buna göre, elleri secdeye koyarken, kollar / dirsekler yere konulmaz, karın da uyluklara yapıştırılmaz. (bk. Haşiyetü’s-Sindi ala’n-Nesai, 2/183, 214)

- Hanefi mezhebinde, secdede erkeklerin karınlarını uyluklarından uzak tutmaları; kadınların ise karınlarını uyluklarına yapıştırmaları sünnettir. (bk.V. Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami, 2/102; el-Cezeri, el-Fıkhu ala’l-Mezahibi’l-Arbaa, 1/219-220)

Malikler de (Zuhayli, 2/107), Şafiiler de (Zuhayli, 2/112), Hanbeliler de (Zuhayli, 2/118), bu konuda Hanefiler gibi düşünüyorlar.

Özetlersek, Maliklerin ufak bir açıklamaları dışında, dört mezhebin ittifakıyla secdede erkeklerle kadınların duruşu farklıdır. Kadınların duruşu onların tesettür konumlarına daha uygundur. (bk. el-Cezeri, 1/236-37)

- Bazı kaynaklara göre, kadının erkekten farklı olarak secdede iken kollarını yere döşemesi fakihlerin içtihadıdır. (bk. el-Mevsuatu’l-Fıkhıye, 5/277)

- Bununla beraber, bazı hadis rivayetlerinden anlaşıldığına göre, Hz. Peygamber (asm)'in -secdedeki köpeğe benzetilen duruşu- yasaklaması erkeler içindir.

Nitekim, Hz. Aişe şöyle demiştir: “Nebi (asm) erkeğin secdede kollarını kurtlar (köpek, tilki v.b.) gibi döşemesini yasakladı.” (bk. Muslim, h. no: 240; el-Mevsuatu’l-Fıkhıye, 24/203)

İlave bilgi için tıklayınız:

Kadınların namaz kılarken erkeklerden farklı olduğu durumlar ve bu ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun