Yolculuklarda namazları cemetmek gerekir mi?

Tarih: 18.06.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bütün yolculuklarda namazları cem-i takdim ve cem-i tehir yaparak kılmak gerekir mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Hanefilerde -Arafat ve Müzdelife dışında- cem yoktur. Onun dışındaki mezheplerde cem-i takdim ve cem-i tehir yapmak -farz / vacip değil- caizdir.(bk. Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslamî, 2/349-351).

- Hz. Peygamber (a.s.m)’ın sürekli olarak seferlerinde cem yapmadığının en büyük delili, cem yaptığına dair gösterilen misallerin çok az sayıda olmasıdır. Mesela, Tebuk seferi sırasında cemi yaptığına dair rivayet vardır.(Neylu’l-Evtar, 3-4/206-208), ama Bedir, Uhud, Hendek vs. gazvelerinde böyle bir haber söz konusu değildir.

Yine Buharî ve Müslim’in Hz. Enes’ten yaptığı rivayette, Peygamberimizin (a.s.m) sefer esnasında cemi yaptığı bilgisi aktarılmıştır.(bk. a.g.y). Konuyla alakalı rivayet edilen hadisler üzerinde önemli tartışmalar da yaşanmıştır. Bütün bunları dikkate alan İbn Hacer’e göre, Peygamberimizin (asm) bazen namazları cemetmesi, bunun -yalnız- caiz olduğunu göstermeye yöneliktir. Nitekim Şafii âlimleri de “namazı cemetmenin caiz olduğunu, fakat cemetmemenin daha faziletli olduğunu" söylemişlerdir. Bir rivayete göre, İmama Malik de bunu mekruh görmüştür.(bk. Neylu’l-Evtar, a.g.y). Vehbe Zuhaylî de aynı görüşü tekrarlamış ve şu ifadeleri kullanmıştır: “Âlimler arasındaki farklı görüşleri göz önünde bulundurarak, cemetmemek daha uygundur. Eğer, iki namazı cem etmek, kasır/seferî namazları gibi olsaydı, Hz. Peygamber (a.s.m)’in onu da devamlı yapması gerekirdi." (bk. Zuhaylî, a.g.y).

İlave bilgi için tıklayınız:

Bir namazın kaçması ihtimali ve namazı cem etme...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun