Yolculukta namaz, kasr, cem-i takdim, cem-i tehir hakkında bilgi verir misiniz? Bir kişi bir namazı cem-i takdim yapıp daha sonra bu namazın vaktinde kılma imkanı bulabilirse, bu namazı yeniden kılmalı mıdır?

Tarih: 19.09.2006 - 16:43 | Güncelleme:

Soru Detayı

1) Yolculukta cem-i takdim ve cem-i tehir ile beraber kasra nasıl niyet edilir? 2) Bir kişi yolculukta ikindi namazını zamanında kılabileceğini biliyorsa, bu namazı cem-i takdim yapabilir mi? Bu namazı zamanında kılabileceği halde cem-i tehir edebilir mi? (Şafii ve Hanefi)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1. Şafiilerde, yolculuk esnasında kasr (namazları kısaltarak kılmak) muhayyer olmak üzere ruhsat olup seferi olan kişi namazını kısaltarak kılabileceği gibi tam olarak da kılar. Meşakkat, kasrın cevazına dair dair şüphe gibi durumlarda kısaltması daha faziletlidir. Hanbeli mezhebine göre de kişinin namazı kasr etmesi daha fazilerlidir. Hanefilere göre ise vaciptir. (Zuhayli, el-Fıkhu'l-İslamiyye, 2/340; et-Takriratüs-Sedîde fi'l-Meseili'l-Müfide" 1/313.) 

Şafii mezhebine göre seferde, yağmurlu havalarda, hacda Arafat ile Müzdelife'de cem (iki namazı birleştirme) yapılması caizdir. (Zuhayli, el-Fıkhu'l-İslamiyye, 2/370; et-Takriratüs-Sedîde fi'l-Meseili'l-Müfide" 1/318.) 

Şafii mezhebine göre seferde, yağmurlu havalarda, hacda Arafat ile Müzdelife'de cem (iki namazı birleştirme) yapılması caizdir. 

Cem ile beraber kasretme niyetinde olan, bunu kalbinden geçirmesi yeterlidir.

Hanefilerde hac dışında cem yoktur. Hanefilerin seferilikte iki rekat kılması vaciptir. Dörde tamamlandığında iki rekat sünnet olur.

2. İkindi namazını zamanında kılacağını uman kimse cem'i takdim yaptığında, ikindi namazını kılana kadar seferilik devam edecekse, bu namaz cem' edilebilir. Ancak namazını zamanında kılabileceğini uman kimse, bunu zamanında kılması uygun olur.

Cem'i takdimde, ikinci namazı kılmaya başlayıncaya kadar yolculuğun devam etmesi şarttır. İkinci namaza başlamadan evvel ikamet edeceği beldeye varırsa, artık bu namazı kendi vakti içinde kılması lâzım gelir.

Namazlarını cem eden kimse, şartlarını taşıyarak namazlarını birleştirdikten sonra namazı vaktinde kılma fırsatı bulsa da bu namazları iade etmez.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun