Peygamber Efendimiz veya diğer halifeler zamanında Peygamber Efendimize kötü, ağır sözlerde bulunanlara verilen cezalar var mıydı?

Tarih: 01.10.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- İslam âlimlerinin ittifakına göre, aklı başında olan Müslüman bir kimse, kendi iradesiyle Allah’a, Hz. Muhammed (a.s.m)’e veya başka herhangi bir peygambere veya meleklerden birine sövgü anlamında sözler söylerse/küfretse mürtet olur/dinden çıkmış olur.(bk. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 6/184).

Ancak kim olursa olsun, sözlerinden veya davranışlarından dolayı dinden çıktığına karar verilmesi için mutlaka uzman bir heyet tarafından sorgulanmalı ve ona göre hüküm verilmelidir. Yoksa gerçekten dinden çıkmadığı halde, dinden çıkmış damgası vurulabilir. Bu da büyük bir vebaldir.

- Rivayete göre, Peygamberimiz (asm), Hz. Muaz’ı Yemen’e vali olarak tayin ederken kendisine yaptığı tavsiyeler arasında şu anlama gelen hususlar da vardı:

“Herhangi bir kimse dinden dönerse, onun durumunu gözden geçir, tövbe edip yeniden İslam’a dönmesi için telkinlerde bulun. Şayet yeniden Müslüman olmayı kabul etmezse onu idam edin.” (bk. Neylu’l-Evtar, 7/193, Zuhaylî, 6/186).

- Rivayet göre, Hz. Ömer (ra) bir gün askerleri ziyaret eder ve yeni bir olayın olup olmadığını sorar. Onlar da “Adamın biri Müslüman olduğu halde Allah’a küfretti, biz de onu öldürdük.” dediler. Bunun üzerine Hz. Ömer: “Neden her gün için yalnız bir ekmek vererek üç gün hapsetmediniz; belki de bu süre içinde tövbe ederdi.” dedi ve şunları ilave etti: “Allah’ım! Ben o olay esnasında burada değildim, öyle bir şey emretmedim ve bu işe rıza da göstermedim.” demiştir. (bk. Nsabu’r-raye, 3/460; Neylu’l-Evtar, 7/191).

- Mürtet kimseyi cezalandırmadan önce, üç defa tövbe etmeye davet etmek ve ona bu imkânı tanımak, Hanefilere göre, müstehap, diğer mezheplere göre vaciptir. Bunun için de üç gün hapsedilir ve her gün bir defa tevbe etmeye davet edilir.(bk. Zuhaylî, a.g.e, 6/188).

- Mürtet olan kimse, yargılanmadan, tövbe etme imkânı verilmeden ve devlet reisinin veya onun vekilinin onayı alınmadan cezası infaz edilemez.(bk. a.g.y).

İlave bilgiler için tıklayınız:

Tekfir etme ve elfaz-ı küfür; bir kimsenin bazı sözlerinden dolayı ona kafir demek doğru mudur?

MÜRTED.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun