Adak adamanın İslam'da hükmü nedir?

Tarih: 23.06.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Peygamber (sav) adak adamış mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hanefi mezhebine göre, -şartlı veya şartsız olsun- Allah için bir şey adamak caizdir. Malikî mezhebine göre, şartsız olanı menduptur. Bazı Malikîlere göre -şartlı olan- mekruhtur.

Şafii ve Hanbelilere göre de -adak adamak- mekruhtur. Onlara göre, eğer mendup / sünnet olsaydı, Hz. Peygamber (a.s.m) adak adardı. Halbuki böyle bir şey yapmadığı bilinmektedir. Hatta bir hadis-i şerifte “Adak adamak, (mukadder olan) bir şeyi değiştirmez, bir şeyi geri getirmez, yalnız cimrinin malından götürür.” buyurmuştur. (Hadis, Tirmizi hariç, Kütübü Sittede zikredilmiştir. bk. Neylu’l-Evtar, 8/240).

Bununla beraber, adak adayan kimsenin adağını yerine getirmesi gerekir, aksi takdirde günahkâr olur.  Çünkü, bu husus Kur’an ve sünnetle sabittir. “Adaklarını yerine getirsinler.” (Hac, 22/29) mealindeki ayet ile “Kim bir şeyi adarsa adağını yerine getirsin.” mealindeki hadisten de bunu anlamak mümkündür.” (bk. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 3/475-476).

İlave bilgi için tıklayınız:

ADAK (Nezir).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun