Bu dünyada cinsiyeti belli olmayan insanlar (hünsalar) cennette erkek olarak mı kadın olarak mı yaratılacak?

Tarih: 14.11.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

HÜNSA, erkeklik ve dişiliği tam olarak belli olmayan çifte cinsiyetli insan, er-dişi.

İnsanlar, ya erkek veya dişi olmak üzere iki sınıftır. Kur'an-ı Kerim'de bu gerçek şöyle ifade buyrulur:

"Adem ve Havva'dan bir çok erkek/er ve kadınlar üreten Rabbinizden korkun..." (Nisa, 4/1).

"Ey insanlar! Şüphesiz ki sizi, bir erkekle bir dişiden yarattık. Birbirinizle tanışasınız diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Elbette ki Allah nezdinde en şerefli olanınız, ondan en çok korkanınızdır." (Hucurât, 49/13).

Cenab-ı Hak, hayvanlar ve bitkiler alemini de çift çift yarattığını haber verir:

"Düşünüp ibret alasınız diye, biz her şeyi çift çift yarattık." (Zâriât, 51/49).

"Yerin bitirdiklerinden ve bilmedikleri daha nice şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir." (Yâsin, 36/36).

"Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O, sizin için kendi cinsinizden, hayvanlar için de kendi cinslerinden eşler yarattı. Allah sizi bu şekilde çoğalttı." (Şûrâ, 42/11).

İşte bu ilahi prensibin bir istisnası olarak insanlar arasında nadir olsa, cinsiyet karışıklığı olan kimseler bulunur. Bunlardan bazılarında hem erkek, hem de kadın özellikleri bir arada olur. Bazan da iki cinsin de özelliklerini taşımaksızın, gaita veya cinsiyet organından dışarı atması gereken maddeleri, göbek yerinden ifraz ederler. İşte bu gibi insanlar "hünsa" adını alırlar. Bunların, erkek veya dişi oldukları ortaya çıkarsa problem kalmaz. İslam ibadet ve muâmelelerinde sonuca göre işlem görürler.

Ancak erkek veya kadın oldukları belirlenemezse "hunsa-ı müşkil" adıyla haklarında aşağıdaki hükümler cereyan eder. Cennette insanlar her türlü kusurdan arındırılacak ve en mükemmel halde yaratılacaktır. Hunsalar da erkeklik yönü ağır basıyorsa cennette erkek olarak yaratılacak, kadın yönü fazla ise kadın olarak yaratılacaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun