Akıllı tasarımı savunuyorsunuz. Tıpta amgious genitalia & hermafrodit ( Çift cinsel organlı doğma ) diye bir olay var. 20 bin doğumda 1 görülüyor. Bunu siz yaratılışçılar nasıl açıklarsınız? Çok merak ediyorum .

Değerli Kardeşimiz

Canlılar cinsiyet bakımından ,farklı şekillerde yaratılmışlardır. Bir kısmı erkek, , bir kısmı da hem dişi ve hem de erkek karakterine sahiptir. Bu iki karakterli olanlara hermafrodit denir. Bunların örnekleri hem bitkiler âleminde, hem hayvanlar âleminde ve hem de insanlarda vardır.

Mesela, armut, şeftali kiraz gibi ağaçların çiçeklerinde hem erkek ve hem de dişi organ bir aradadır. Bunlara hermafrodit denir.

İnsanlardan da cinsiyet değiştirenlere zaman zaman şahit oluyoruz. Bu tip kimselerde hem erkek ve hem de dişi organ bulunuyor. Ancak, salgılanan hormona göre o şahsın cinsiyeti gelişiyor. Vücutta erkeklik hormonu hâkim ise, o şahısta erkeklik duyguları, dişilik hormonu hâkim ise, kadınlık hisleri öne geçiyor.

Her bir canlının yaratılışında, şekil ve yapısında, bitkilere, hayvanlara ve insanlara bakan faydaları olduğu gibi, doğrudan yaratıcısına bakan binlerce hikmeti bulunabilmektedir.

Canlılar âleminde böyle çifte cinsiyette yaratılışın da elbette pek çok hikmet ve ibretli tarafları olacaktır. Herkesin kendine göre bir takım yaratılış gayelerini ve hikmetlerini görmesi ve kendisine buradan dersler çıkarması önemlidir.          

Dünya imtihan dünyasıdır. Dolayısıyla her varlık ve yaratılış, bir ve belki birçok soruyu temsil etmektedir. Herkes bu sorulara verdiği cevapla kendi manevî makamını tayin etmektedir.

Yaratılışla alakalı olarak Kur’an’da yer alan ayetlerden bazıları şöyledir:

“Âdem ve Havva’dan birçok erkek ve kadınlar üreten Rabbinizden korkun”  Nisa,1).

“Ey insanlar! Şüphesiz ki, sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Birbirinizle tanışasınız diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Elbette ki Allah nezdinde en şerefli olanınız, ondan en çok korkanınızdır” (Hucurat,13).

Düşünüp ibret alasınız diye, biz her şeyi çift yarattık” (Zariat,49).

Gökleri ve yeri yoktan yaratan O’dur.  O, sizin için kendi cinsinizden, hayvanlar için de kendi cinslerinden eşler yarattı. Allah sizi bu şekilde çoğalttı” (Şûrâ, 11).

Bu ilahi prensiplerin istisnası olarak, Allah cinsiyeti karışık olan fertler de yaratmaktadır. İslâm’da  çift eşeyli yaratılış, yani interseksüalite, ya da hermafroditlik, hünsâ olarak adlandırılır. Hünsâ, doğuştan her iki cinsin özelliklerini taşıyan, erkek veya kadın olduğu belli olmayan kimse veya kendisinde hem erkeklik, hem de dişilik organları bulunan kimseler olarak tarif edilir.

Hünsa, yaradılıştan hangi cinsel organıyla idrar ediyorsa, hükümler ona göre verilir.

Ergenlikle beraber erkeklik âleti harekete geçiyorsa, sakal ve bıyık çıkıyorsa erkek olarak kabul edilir. Eğer göğüsleri büyüyor ve aylık kanama oluyorsa kadın olarak vasıflandırılır.

Şayet hangi cinsiyetin hâkim olduğuna karar verilemiyorsa, müşkül hünsa olarak adlandırılır. Bununla ilgili hükümler şöyledir:

1-İmamın arkasında durduğunda yeri, erkeklerle kadınların safları arasındadır. Çünkü, erkeklerin safında durursa kadın olma ihtimâli yüzünden arkasındaki, sağ ve solundaki erkeklerin namazı bozulabileceğinden onların arkasında durması istenir.

Şayet kadınların safında durursa, erkek olma ihtimalinden dolayı, kadınların ve kendisinin namazını yeniden kılması istenir.

2- Buluğ çağına ermiş müşkül hünsâ öldüğünde onu âlimlerin çoğunun görüşüne göre ne kadın, ne de erkek yıkayabilir. Sadece birisi eline bir bez parçası sarıp ona teyemmüm verir ve böylece yıkanmış sayılır. Eğer yıkayan kişi çok yakını ise, eline bez parçası sarmadan teyemmüm verir.

Cinsiyeti nasıl olursa olsun, Allah’ın yarattığı her insanın değeri kutsaldır. Kimin kız kimin erkek olacağına, yani cinsiyetin şeklini de tayin eden Allah’tır. Ancak, cinsiyetine göre ibadet sorumluluğu ve davranışları farklı hükümler almaktadır.

           

Prof.Dr.Adem Tatlı

 

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun