Bir kadın süt emzirdiği sürece eşiyle cinsel hayatı olmayacak mıdır?

Tarih: 08.12.2011 - 09:29 | Güncelleme:

Soru Detayı
- Çocuk emziren kadının hamile kalmasının veya onunla cinsel münasebet kurmanın, kadına ve çocuğa zararı olacağı şeklide bir hadis var mıdır?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu anlama gelecek bir hadis rivayeti şöyledir:

“Çocuklarınızı gizlice öldürmeyin. Canımı elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, emziren kadının hamile kalması, süt emen çocuğa öyle bir zarar verir ki, at sırtında koşturan ergin erkek olacak yaşa gelse bile yine onu tutar yere atar.” (İbn Mace, Nikah, 61; Ebu Davud, Tıp, 16).

Hadisin tercümesi açıklanmış şekliyle verilmiştir. 

Hattabî’ye göre, bu hadiste hamile kadının sütünün beslemeden yoksun bir hal aldığı için, o sütü emen çocuk gereken gıdayı alamadığından, çok cılız ve güçsüz bir konumda olur. Bunun yan etkileri -çocukken görülmezse bile- büyüdüğü zaman bir gün mutlaka ortaya çıkar. Öyle ki at sırtında düzgün duramayacak kadar güçsüz olur. (bk. Avnu’l-Mabud, ilgili hadisin şerhi).

Bu hadiste geçen hususun zıddına olan hadis rivayetleri de söz konusudur. Nitekim, Müslim’de geçen bir hadis rivayetine göre, Sad b. Ebi Vakkas şöyle demiştir:

"Bir gün adamın biri Hz. Peygamber (a.s.m)’e gelip

'Ben eşimden azl ediyorum/suyumu dışarıya akıtıyorum.' dedi. Hz. Peygamber (a.s.m),

'Neden öyle yapıyorsun?' diye sorunca da adam

'(Emdirmekte olduğu) çocuğunun zarar görmesinden korkuyorum.' diye cevap verdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (asm):

'Şayet bu işin zararı olsaydı, Fars ve Rumlara zararı olurdu. Diğer bir rivayet göre:

'Eğer sırf bunun için öyle yapıyorsan yanlış yapıyorsun, çünkü bu işin Fars ve Rumlara zararı olmamıştır.' diye buyurdu."(bk. Müslim, Nikah, 24)

Yine Cüdame binti Vehb el-Esediye’nin bildirdiğine göre Hz. Peygamber (a..s.m) şöyle buyurmuştur:

“Bir ara, kişinin çocuğuna süt emdiren eşiyle yatmasını yasaklamayı düşündüm, sonra hatırladım -bir rivayette: sonra baktım- ki Fars ve Rumlar bu işi yapıyor ve çocukları bundan zarar görmüyorlar; ben de yasaklamaktan vazgeçtim.”(bk. age.).

Hz. Peygamber(asm)’in böyle bir yasak düşünmesinin sebebi, o günkü tıp uzmanlarının bunu zararlı görmeleri ve Arapların da buna dayanarak bu işten hoşlanmamalarıdır. Ancak Fars ve Rumların bu konudaki tutumlarını öğrenen Efendimiz bunda bir zararın olmadığı kanaatine varmıştır (bk. Nevevî, ilgili hadislerin şerhi).

İmam Müslim, bu konu için koyduğu başlığı -özetle-: “Kişinin, çocuğuna süt emdiren eşiyle yatmasının caiz olduğunu gösteren hadisler” olarak seçmiştir.

İbn Kayyım’e göre, bu işin caiz olduğunu gösteren  hadisler, yukarıda geçen ve bu işe cevaz vermeyen Esma’nın hadisinden daha sahihtir. Bu sebeple,  kişinin çocuğuna süt emdiren eşiyle yatmasının haram olduğunu düşünmek yanlıştır. Olsa olsa -tenzihî - bir kerahet söz konusu olabilir. (bk. Avnu’l-Mabud, a.y).

Özetlersek, tarih boyunca çocuk emdiren kadınların önemli bir kesimi hamile kalmıştır. Emdirme süresi iki yıl olduğuna göre, iki yıl boyunca karı kocanın ayrı yaşamaları anlamına gelen bir uygulama fıtrat kanunlarına terstir. Daha önce Araplarca da uygun görülen ve o günkü doktorlarca da onaylanan bu -uzak durma- eylemi, Efendimiz tarafından da o istikamette değerlendirilmiş olabilir. Esma’nın hadisi bunu göstermektedir. Ancak, daha sonra bu işte bir zararın olmadığı kanaatine varan Efendimiz (asm) bunu açıkça deklere ederek, Cahiliye devrinden kalma o yanlış düşünceye son vermiştir. Bu işe cevaz veren hadisler bunu göstermektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun