Evlatlık alınan kız çocuğu kardeşinin hanımı tarafından emzirilse süt mahremiyeti oluşur mu?

Tarih: 26.02.2015 - 05:16 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ayrıca, süt çocuğun kimlerle evlenmesi caiz olmaz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kadın, süt emen çocuğun sütannesidir. Süt emdiren kadının kocası da sütbabadır. Buna göre sütbabanın erkek kardeşleri, süt emen çocuğun sütamcalarıdır. Sütamca ise, öz amca gibidir.

Kur’ân-ı Kerîm’de sütanne ve sütkızkardeşle evlenme yasaklanmıştır.(Nisâ, 4/23)

“Nesep sebebiyle haram olanlar, emzirme sebebiyle de haram olur.”(Buhârî, Şehâdât, 7; Müslim, Rađâ, 9) 

hadisi, emzirme yoluyla meydana gelecek evlenme yasağının soy bağı sebebiyle evlenme yasağındaki yakınlık derecesi esas alınarak belirleneceğini açıklamıştır. 

Süt hısımlığının gerçekleşmesi durumunda emzirilen çocukla onu emziren sütanne ve hısımları arasında evlenme yasağı oluşur. Sütannenin kocası sütannenin emzirdiği çocuğun sütbabası olur ve aralarında süt hısımlığı doğar. 

Süt hısımlığı sadece, belirli yakınlar arasında evlenme engeli oluşturur; mirasçılık, nafaka yükümlülüğü, şahitlik yasağı gibi hükümler doğurmaz. 

Fıkıhta “lebenü’l-fahl meselesi” olarak bilinen bu konuda dört mezhep aynı görüşte olmakla birlikte ilk dönemde bazı tartışmalar olmuştur. Fakihlerin büyük çoğunluğuna göre süt hısımlığı dolayısıyla şu kimselerle evlenilmez: 

a) Süt yönünden usul (sütanne, sütbaba, sütnineler, sütdedeler). 

b) Süt yönünden fürû (sütçocuklar, süttorunlar). 

c) Sütanne ve sütbabanın gerek nesep gerekse süt hısımlığı yoluyla fürûu. Baba bir sütkardeşler de buna dahildir. Meselâ bir kimsenin iki karısından biri bir erkek çocuğu, diğeri bir kız çocuğu emzirse bunlar baba bir sütkardeş olduklarından birbirleriyle evlenemezler. 

d) Sütdede ve sütninenin çocukları (süthala, sütamca, sütteyze, sütdayı). 

e) Eşin süt usulü (eşin sütannesi, sütbabası, sütnineleri, sütdedeleri). 

f) Eşin süt fürûu (eşin sütçocukları, süttorunları). 

g) Süt usulün eşleri (sütannenin, sütbabanın, sütdedelerin, sütninelerin eşleri). 

h) Süt fürûun eşleri (sütçocukların, süttorunların eşleri). 

Süt hısımı olan iki kadından biri erkek kabul edildiğinde diğeriyle evlenmesi mümkün değilse, bu ikisi aynı anda bir nikâh altında tutulamaz.

İlave bilgi için tıklayınız:

Evlatlık, evlat edinme, yuvadan çocuk almak konusunda bilgi veiri misiniz?

Kısır olan bir bayanın ilaçla sütünün gelmesi ve bu sütü içen ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun