Bir insanın iki kulağı farklı mı?

Tarih: 03.06.2018 - 00:13 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bütün insanların kulakları hatta bir insanın iki kulağı dahi farklı mı? Bunun hikmeti nedir?
- ​Bütün insanların parmak izinin farklı olması büyük bir nimet. Bütün insanların kulaklarının hatta bir insanın kulaklarının dahi farklı olduğunu soyluyorlar, bu doğru mu?
- Doğruysa kulaklarımızın hatta bir insanın iki kulağının farklı olmasının ne hikmeti olabilir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İnsanların organlarındaki benzerlik Allah'ın vahiyediyetini gösterdiği gibi, her organın her insana özel olması da Allah'ın ehadiyetini gösterir. Her ikisi de Allah'ın birliğini gösterir ve bildirir.

İnsanın organlarının ve azalarının benzer veya farklı oluşlarının hikmetini soruyorsunuz. Önce hikmet nedir, onun bilinmesi gerekir.

Atomdan galaksilere kadar bütün varlıkları yaratan Allah’tır. Bu yaratmada gerek her bir varlığın kendisi ve gerekse organları, duygu, his ve düşünceleri gelişigüzel ve manasız değildir. Bunun pek çok faydası, gayesi ve maksadı vardır.

İşte bütün bu maksat, gaye ve faydalar hikmet olarak ifade edilir.

Burada ikinci bir soru akla geliyor: Herhangi bir varlığın yaratılmasındaki fayda, gaye ve maksat, yani hikmette birinci derecede nazara alınan kimdir? Yani o varlığın yaratılmasındaki hikmetlerde kim birinci derecede dikkate alınmıştır?

Bu sorunun cevabını Kur'an’dan ve onun tefsirlerinden alıyoruz. Cenab-ı Hak bütün varlıkları, kendisinin bilinmesi ve tanınması için yarattığını beyan ediyor.

Nasıl ki bir ressam yaptığı güzel bir eserini önce kendisi temaşa ediyor. Daha sonra onu insanlara gösteriyor.

Yaratılan varlıklarda da birinci derecede yaratılış gaye ve maksadı, o varlığın Cenab-ı Hakk’ın nazarına arz edilmesidir. Bunun yanında elbette başka hikmet ve gayeleri de olacaktır.

Cenab-ı Hakk’ın bin bir ismi var. Her bir varlığın yaratılmasında bu isimler farklı derecelerde ortaya çıkıyor. Her bir ismin tecellisinde de onlarca ve bazen yüzlerce hikmet bulunuyor.

İşte bütün bunlardan anlıyoruz ki, her hangi bir varlığın yaratılışında binlerce hikmet bulunuyor. Bizim bilebildiğimiz sadece o konudaki ilmimizle sınırlıdır. Biz genelde o varlığın insana faydası cihetiyle hikmetini anlamaya çalıyoruz. Halbuki başta da ifade edildiği gibi, bir varlığın veya onun bir organ ve duygusunun yaratılmasında insana bakan bir hikmeti ve yaratılış gayesi varsa, Yaratıcısı’na bakan binlerce gaye ve hikmeti vardır.

Bu bakımdan her hangi bir organın;  “Şu, şu hikmetleri vardır” demek doğrudur. Ama yeterli değildir. O konuda çalışma yapıldıkça çok daha fazla hikmet ve gayelerin ortaya çıktığı görülecektir.

İşte soruda geçen konuya da bu açıdan bakılmalıdır.

Bir insan modeli yapmak isteseniz onun el, ayak, burun ve kulak gibi organlarının şeklini ve büyüklüğünü nasıl yaparsınız? Önce onlara uygun bir kalıp yapar sonra içerisine alçıyı dökersiniz. O organların şekli ortaya çıkar.

- Peki, insanın kulak, burun ve diğer organlarının kalıbı nerededir?
- Kim onları aynı şekil ve ölçüde simetrik yaratıyor?

Buna bakmak lazım.

Ayağın birisi diğerinden bir santim kısa olsa, makası kırık araba gibi aksamaya başlıyorsun.

Sadece dış değil, iç organları da simetrik ve birbirine uygun yaratanın kudret ve ilminin genişliğine bakmak lazım.

Kulakların aslında ikisinin de aynı büyüklükte olması, sonsuz ihtimalde bir ihtimaldir. Allah güzel görünelim, diğer mahlûkata maskara olmayalım diye kulaklarımızı eşit yaratmış. Birisini kedi, diğerini sığır kulağı gibi yaratabilirdi. Biz buna bakmalıyız.

Kulaktaki bu simetriği ve güzelliği göremeyenler için Cenab-ı Hak bazılarının kulaklarında farklılıklar da koyabiliyor. Ta ki ibret alalım ve O’na bütün verdikleri için şükredip emirlerini yapalım diye.

İlave bilgi için tıklayınız:

Vahidiyet ile Ehadiyetin Farkı Nedir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun