Benim mutluluğum namazdadır, anlamında bir hadis var mı?

Benim mutluluğum namazdadır, anlamında bir hadis var mı?
Tarih: 19.11.2020 - 11:20 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, bu şekilde bir hadis-i şerif vardır:

“Bana dünyanızdan üç şey sevdirildi: kadın, güzel koku ve namaz; ama benim mutluluğum namazdadır.” (Nesai, İşretü’n-nisa, 1)

İbadetlerin sırf Allah’ın emri olduğu için yerine getirilmesi gerektiği ve emir varken de hikmet aramaya gerek bulunmadığı düşüncesinde olan ve bu sebeple de ibadet için bir amaç ve yarar aramaya gerek olmadığını söyleyen bilginler bulunmakla birlikte, bilginlerin çoğu, insanlar tarafından -bilinsin bilinmesin- her emrin mutlaka bir hikmet ve maslahatı bulunacağını söylemişlerdir.

Bu bakımdan emre muhatap olan kişinin, o emri yerine getirirken ondaki maslahat ve yararları, ne gibi amaçlar gözetilmiş olabileceğini düşünmesi ve ondaki hikmetleri anlamaya çalışması insanı farklı bir şuura ve farklı bir boyuta taşıyabilir.

İbadetin amacı üzerinde düşünürken, onu bir tek boyuta indirgemek uygun değildir. Bu hem ibadetin mahiyeti hem de bu ibadeti yerine getirenlerin bulundukları mertebe ve seviye bakımından doğru değildir. Çünkü bir seviyedeki insan için ibadetin amacının, sadece imtihan ve deneme olması uygunken, başka bir seviye için ibadetin amacı nefsin terbiye edilmesi ve disiplin altına alınması yoluyla insanın yükselmesi olabilmektedir. Belki daha üst bir seviye için ise Allah’a ibadet, bütün bu amaçların üstünde ve ötesinde gönüller için üstün bir haz, bir zevk ve bir nimet, ruhlar için vuslat; kısaca insanın mutluluğu olacaktır.

İşte, Hz. Peygamber (asm) Efendimizin “Benim mutluluğum namazdadır.” ifadesi, namazın öneminin yanı sıra, Peygamberimizin (asm) namaza yüklediği anlamı da göstermektedir. Çünkü ibadeti en üst düzey duygu yoğunluğunda yapan Hz. Peygamber (asm) için namaz, Yüce Yaratıcı ile bir buluşma ve O’nun huzurunda yalvarış ve yakarış haline dönüşmektedir.

Şu halde namaz; mutluluğun, huzurun, sükunetin ve gönül rahatlığının en büyük sebeplerindendir. Bundan dolayıdır ki, namaz Peygamber Efendimize (asm) göz aydınlığı kılınmıştır.

Arapçada “Göz aydınlığı” ifadesi, sevgiden daha ileri bir mana ifade eder; çünkü her sevilen şey insanın gözünü aydın etmez. Göz, ancak sevilenlerin en üstünü ile aydın olur ki, o da ya Allah’tır ya da O’na yaklaştıran amellerdir.

İnsanı Allah’a en çok yaklaştıran, kendisini en çok rahatlatan ve mesut eden amellerden birisi elbette ki namazdır. Demek ki;

- Rahatımız namazdadır.
- Güvenimiz namazdadır.
- Saadetimiz namazdadır.
- Kalbimizin rahatı ve gönlümüzün huzuru namazdadır.

Kudsi bir hadiste Allah Teala şöyle buyurur:

“Ben namazı kulumla kendi aramda ikiye taksim ettim, yarısı benim yarısı ise kulumundur. Kuluma istediği verilir. Kul:

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur, dediğinde; Allah:

Kulum beni övdü ve yüceltti, der. Kul:

O, Rahman ve Rahimdir, dediğinde Allah:

Kulum beni övdü ve yüceltti, der. Kul:

O, Din gününün sahibidir, dediğinde, Allah:

Kulum beni yüceltti ve büyük saydı, der. Kul:

Biz sadece sana kulluk eder yardımı sadece senden bekleriz, deyince, Allah:

İşte bu ayet kulumla benim aramdadır, kuluma istediği verilecektir, der. Kul:

O halde bizi dosdoğru yola (yani) kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet, gazaba uğrayan ve sapanların yoluna değil, deyince, Allah:

İşte bu (ayetler) kuluma aittir, kuluma istediği verilecektir, buyurur. (Müslim, Salat 38; Muvatta, Salat 39)

Özetle, namazın daha önceki dinlerde de emredilmiş olduğu hatırlanınca, namazın güçlüklere direnç göstermede, hurura ve mutluluğa ulaşmada büyük bir fonksiyonu bulunduğu anlaşılmaktadır.

Nitekim bir ayette şöyle buyurulmaktadır:

"Ey inananlar sabır ve namaz (salat) ile yardım isteyin..." (Bakara 2/153)

İlave bilgi için tıklayınız:

"Bana, (dünyanızdan) koku ve kadın sevdirildi. Gözümün nuru ise ...
"Bu dünya metaından kadınlar ve güzel kokular bana sevdirilmiştir ...
Namazın Bize Sağladığı Faydalar Nelerdir?
Bilgi sahibi insanların birçoğu namaz kılmıyor, neden?
Namazın zamanımız açısından önemi nedir?
Namazda yapılan hareketlerin hikmeti nedir?
Namaz kılmayan, ama her gün Allah'a şükreden, insanlara iyilik ...
Neden namaz kılıyoruz, namaz kılmanın faydası nedir, Allah'ın bizim ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun