"Ben namazı kendim ile kulum arasında ikiye böldüm; yarısı bana, öbür yarısı kuluma aittir." Bu kutsi hadisi açıklar mısınız?

Tarih: 30.04.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ebû Hüreyre (ra)'dan, Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu:

"Kim Fatiha-i şerife süresini okumadan namaz kılarsa, bilsin ki bu namaz nakıstır -bu sözü üç kere tekrarladı- eksiktir." Ebu Hüreyre (ra)'ye: "Biz imamın arkasında bulunuyorsak (ne yapalım)?" diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi:

"Yine de içinden oku. Zira ben Resulullah (sav)'ın şöyle söylediğini işittim:

"Allah Teala Hazretleri (bir hadis-i kudside) buyurdu ki: "Ben kıraati kulumla kendi aramda iki kısma böldüm, yarısı bana ait, yarısı da ona. Kuluma istediği verilmiştir: Kul: "Elhamdülillahi Rabbi'l-alemin, (Hamd alemlerin Rabbine aittir)" deyince, Aziz ve Celil olan Allah: "Kulum bana hamdetti." der. "er-Rahmanirrahim" deyince, Allah: "Kulum bana senada bulundu" der. "Maliki yevmiddin (ahiretin sahibi)" deyince, Allah: "Kulum beni tebcil ve ta'ziz etti (büyükledi)." der. "İyyakena'budü ve iyyakenestain (yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım isteriz)" deyince, Allah: "Bu benimle kulum arasında bir (taahhüddür). Kuluma istediğini verdim" der. "İhdina's'sırata'l-müstakim sıratallezine en'amte aleyhim gayr'il-mağdubi aleyhim ve la'd-dallin. (Bizi doğru yola sevket, o yol ki kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoludur, gadaba uğrayanların ve dalalete düşenlerin değil)" dediği zaman, Allah: "Bu da kulumundur, kuluma istediği verilmiştir" buyurur." (Müslim, Salat 38; Muvatta, Salat 39)

Alimlerin açıklamasına göre, Allah’ın “Salâh, kulumla ikimiz arasında yarıya böldüm” buyurmasından maksat Fatiha suresidir.

Nevevî; “Hadîsten mürâd, Fatiha'nın mana yönüyle taksimidir. Çünkü Fatiha'nın ilk yarısı Allah'a tahmîd, temcîd, sena ve tefvizdir. İkinci yarısı ise ihtiyaç, talep ve niyazdır." demiştir. (bk. Ahmed Davudoğlu, Sahih-i Müslim, Tercüme ve Şerhi, ilgili hadislerin şerhi)

İlave bilgi için tıklayınız:

"Fatihasız Namaz Olmaz" Hadisi Hakkında.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun