Namazdan sonra Ayete'l-Kürsî ile İhlâs Suresi, Muavvizeteyn (Felak, Nas) ve Fatiha Surelerini okumak sünnet midir?

Tarih: 24.07.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Namazdan sonra Ayete'l-Kürsî ile İhlâs Suresi, Muavvizeteyn ve Fatiha sureleri okunur. Bunun dayandığı delil Hüseyin b. Ali'nin (ra) rivayet ettiği şu hadistir: "Resulullah (a.s) şöyle buyurdu:

"Her kim farz namazların peşinden Ayete'l-Kürsî'yi okursa, diğer namaza kadar Allah'ın zimmetinde olur."(1)

Ebu Umame'den rivayet edilen haberde ise şöyle gelmiştir:

"Her farz namazın peşinden Ayete'l-Kürsi ile İhlâs suresini her kim okursa, onun cennete girmesine ölümden başka bir şey engel olamaz."(2)

Ukbe b. Amir'den rivayet edilen başka bir hadis-i şerifte ise şöyle buyurulmuştur:

"Resulullah (a.s.m) bana, her namazın sonunda Felâk ve Nâs sürelerini okumamı emretti."(3)

Namazın her rekatında okunması sebebiyle bir ismi de "es-Salât" olan Fâtiha hakkında bir hadis-i kutside şöyle buyurulmuştur:

"Namazı kulumla aramda ikiye ayırdım. Bir yarısı benimdir, diğer yarısı kulumundur. Kuluma istediği verilecektir. Kul: 'Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır.' dediği zaman, Allah: 'Kulum bana hamdetti.' der. Kul: 'Rahman ve Rahim olan...' dedigi zaman Allah: 'Kulum bana senada bulundu.' der. Kul: 'Din gününün mâliki' dedigi zaman, Allah: 'Kulum beni yüceltti.' der. Kul: 'Ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım dileriz.' dedigi zaman, Allah: 'Bu benimle kulum arasında iki yarıdır. Kuluma istediği vardır.' der. Kul: 'Bizi doğru yola ilet. Nimet verdiğin kimselerin yoluna. Kendilerine gazab edilmiş olanların ve sapmişların yoluna değil.' dediği zaman Allah: 'Bunlar kulumundur, kuluma istedigi verilecektir.' der."(4).

Fatiha Surenin fazileti ile ilgili birçok rivayet mevcuttur. Bunlardan birisi de şöyledir:

"Bu surenin benzeri ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne Zebur'da ve ne de Kur'ân'da vardır."(5).

Namazlardan sonra Kur'an-ı kerim okumak çok sevap olduğu için vakit müsait ise, Kur'an-ı kerim okumak elbette çok iyidir. Özellikle bu sureleri okumanın sevabı daha da çoktur.

Dipnotlar:

1. Bu hadisi Taberani rivayet etmiştir.
2. Bu hadisin isnadı sağlamdır. Üzerinde konuşanlar da olmuştur. Neseî ile Taberani de bunu rivayet etmişlerdir ve (Kul huvellahu ehad) ibaresini ilave etmişlerdir. İbni Hıbban da bunu Sahih'inde rivayet etmiştir. Sübülü's-Selâm, 1, 200.
3. Bu hadisin birkaç tane rivayet yolu vardır. Hadis hasen, yahut sahihtir. Ahmed, Ebu Dâvud, Neseî ve Tirmizî de bu hadisi rivayet etmiş olup Tirmizî garip demiştir. Bazı Hanbeliler "Bir namazdan diğer namaza kadar bu duada kötülüklerin defedilmesi konusunda büyük bir sır vardır" demişlerdir.
4. Müslim, Salât,38, 40; Ebû Dâvûd, Salât, 132.
5. İbnü'l-Cevzî, Zâdü'l-Mesirî, I, 10; Kurtubî, el-Câmiu'li Ahkâmü'l-Kur'an, I, 108.

(bk. Vehbe Zuhyli, İslam Fıkhı Ans. II, 113)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun