Meleklerin ihlas suresini okumasıyla ilgili rivayet sahih mi?

Tarih: 10.03.2021 - 14:34 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Miraç gecesi İhlas suresi ve Arşu Aladaki 360 Sütun
- Peygamberimiz sav anlatıyor; “Mirac gecesi arşa uğradığımda oranın tam üç yüz altmış manevi sütun üzerine kurulu olduğunu gördüm. İki sütunun arası üç bin yıllık yol sürer. Ayrıca her sütunun altında on iki bin alan vardı. Her alanın genişliği doğu ile batı arasını kaplıyordu. Her bir alana sıralanmış sekiz yüz bin melek durmadan İhlas okuyorlar. Ve her bitirişlerinde de “Ey Rabbimiz! Bu sureden elde edilen sevabı yeryüzünde İhlas okuyan müminlere bağışlıyoruz.” diye dua ediyorlardı.”
- Bu müjdeyi duyan sahabelerin hayretten donakaldıklarını görünce sevgili peygamberimiz; “Ey sahabelerim! Ne o hayret mi ediyorsunuz?” diye sorar. “Evet, ya Rasulullah!” diye cevap aldıktan sonra şöyle buyurur; “Nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a yemin olsun ki;
Kul hüvallahü ehad; Cebrail'in kanatlarında,
Allahüssamed; Mikail’in kanatlarında,
Lem yelid ve lem yüled; Azrail'in kanatlarında,
Ve lem yekün lehü küfüven ehad; İsrafil'in kanatlarında yazılıdır.
İşte bu ihlas suresini okuyan bir mümine Allah Teala Tevrat, İncil, Zebur ve Kur’an’ı baştan sona kadar hatmetmişçesine sevap verir. “ sözünün burasında Peygamberimiz “Ne oldu, hayret mi ettiniz?” diye sahabelerine sorar. “Evet, ya Rasulullah! Hayret ettik” derler. “Nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a yemin olsun ki;
Kul hüvallahü ehad; Ebu Bekr-i Sıddık’ın
Allahüssamed; Ömerü'l-Faruk’un
Lem yelid ve lem yüled; Osmanı Zinnureyn’in ve lem yekün lehü küfüven ehad; Ali Sahi’nin alnında yazılıdır. Buna göre bir kimse İhlas Suresini okursa Yüce Allah ona Ebu Bekr’in, Ömer’in Osman’ın, Ali’nin sevabını ihsan eder.” buyuruyor. (Dürretü’l-Vaizin)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İhlas suresinin faziletiyle ilgili birçok hadis bulunmaktadır.

Ancak, soruda geçen rivayeti, bakabildiğimiz hadis, tefsir, tarih... kaynaklarında bulamadık.

Soruda verilen kaynak, Hopalı Osman Efendi’nin 1224’te (1809) İstanbul’da kaleme aldığı ve bazı kaynaklarda "Dürretü’l-Vaizîn" olarak geçen "Dürretü’n-nasihin" isimli eseridir, bir vaaz ve nasihat kitabıdır, hadis kitabı değildir.

Bu eserin tahkikli neşrini yapanlar da bu bilgiyi muteber hadis kaynaklarında bulamadıklarını, kıssacıların uydurmasına benzediğini ifade etmişlerdir. (bk. Dürretü’n-nasihin, Beyrut, Lübnan, 2016, s. 332)

Dürretü’n-nasihin’de sahih ve zayıf hadislerin yanında, bazı uydurma rivayet ve hurafelerin yer aldığı söylenmektedir. (bk. İzmirli İsmail Hakkı, Siyer-i Celîle-i Nebeviyye, İstanbul 1332, s. 88)

Ne yazık ki, bazı nasihat ve vaaz türü eserlerde, iyiliğe yöneltip kötülüklerden sakındırmak için zayıf veya uydurma da olsa bazı hadisler, menkıbe ve hikayeler, hatta İsrailiyat cinsinden rivayetler bulunabilmektedir.

Bu nedenle, bu tür eserlerden nakil yapıldığında, eğer hadis ise kaynakları ve sıhhat durumları belirtilmeli, hadis değilse hadis olmadığı açıkça ifade edilmelidir.

İlave bilgi için tıklayınız:

İHLÂS SÛRESİ.
İhlas Suresi'nin nüzul sebebi ve tefsiri hakkında bilgi verir misiniz ...
Arefe günü, İhlas Suresi'ni bin defa okumakla ilgili rivayet var mıdır ...
"Bir kimse, kabristandan geçerken, on bir kere İhlas suresi okuyup ...
Namazdan sonra Ayete'l-Kürsî ile İhlâs Suresi, Muavvizeteyn (Felak ...
Üç ihlas suresi okumak bir hatim sevabı mı kazandırıyor?
Okunan dualara, yapılan ibadetlere verilen sevaplarla ilgili rivayetler ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun