"Eşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh ilâhen vâhiden..." diye başlayan duayı on defa okuyanın kırk milyon sevap alacağı rivayeti sahih midir?

Tarih: 15.02.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuda -sevapla ilgili- değişik sayıları belirten farklı hadis rivayetleri vardır. Hepsinin haberi dayandırdıkları sahabî, Temim ed-darî’dir. Bu da farklı rivayetlerin hepsinin sahih olmadığının delili sayılabilir.

Bu konuda en sağlam kaynak olan Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel’de geçen rivayetler üzerinde durmak uygun olur.

"Kim on kere; 'Eşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh ilâhen vâhiden (ehaden) sameden lem yettehiz sâhibeten ve lâ veleda ve lem yekün lehu küfüven ehad = Ben inanır ve inandığımı bildiririm ki Allah’tan başka gerçek ilah yoktur ancak Allah vardır o tektir onun ortağı yoktur. Bir olup ikincisi olmayan tektir. Herkes ve her şey ona muhtaç olup o kimseye muhtaç değildir. Eş ve çocuk edinmemiştir. Hiçbir şey ona denk ve benzer olamaz o hiçbir şeye benzetilemez.' derse, Allah ona kırk milyon sevap yazar." (Tirmizî, Daavat, 63)

Ahmed b. Hanbel’deki rivayette ilgili sayı “kırk bin” olarak geçmektedir.(bk. Müsned, 4/102).

Tirmizî, sorudaki şekliyle yaptığı rivayet için “Bu hadis garibtir. Biz de ancak bunu bu garip rivayet şekliyle bilmekteyiz. (Ravilerden biri olan) Halil b. Mürre hadisçiler yanında sağlam biri değildir. Muhammed b. İsmail (Buharî) der ki: Bu şahıs münker hadisler rivâyet eden birisidir.” (Tirmizî, Daavat, 63).

Özetle, bu hadis hem senedi munkatı, hem bir ravisi sika olmadığı için zayıftır.(bk. Tuhfet’ul-Ahvazî, ilgili hadisin şerhi).

İlave bilgi için tıklayınız:

Okunan dualara verilen sevaplarla ilgili rivayetler var. Dualara vadedilen netice ve sevaplara kavuşmanın...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 100.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun